Türkmenistanyň Döwlet Daşary ykdysady iş banky kärhanalara E-commerce hyzmatyny hödürleýär

Türkmenistanyň Döwlet Daşary ykdysady iş banky kärhanalara E-commerce hyzmatyny hödürleýär

Türkmenistanyň Döwlet Daşary ykdysady iş banky öz resmi web sahypasynda döwlet we hususy kärhanalary täze E-commerce (Internet-Ekwaýring) hyzmatyndan peýdalanmaga çagyrdy.

“Bank nagt däl tölegleriň çygryny has-da giňeltmek, şeýle hem töleg prosesini ýeňilleşdirmek we onlaýn söwda arkaly harytlaryň hem-de hyzmatlaryň görnüşini köpeltmek maksady bilen, döwlet we hususy kärhanalara müşderiniň web sahypasy arkaly harytlar we hyzmatlar üçin halkara we milli töleg ulgamlarynyň bank kartlary arkaly nagt däl tölegleri kabul etmäge mümkinçilik berýän täze E-commerce (Internet-Ekwaýring) hyzmatyny hödürleýär" - diýlip, bankyň habarynda aýdylýar.

Häzirki wagtda Türkmenistanyň Döwlet Daşary ykdysady iş bankynyň E-commerce platformasyna esaslanýan onlaýn töleg hyzmaty "Türkmendemirýollary" agentliginiň we "Türkmenpoçta" poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň web sahypalarynda elýeterlidir.
Bank kartlary arkaly elektron töleg üçin bank kartynyň rekwizitlerini, ýagny kartyň belgisini, möhletini, kartyň eýesiniň adyny we familiýasyny, şeýle hem CVC kody girizmeli.