"KAMAZ" 2021-nji ýylda Türkmenistana 400 sany tehnika iberer

"KAMAZ" 2021-nji ýylda Türkmenistana 400 sany tehnika iberer

Tatarystan Respublikasynyň "KAMAZ" açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti "Türkmenawtoulaglary" agentligi bilen hyzmatdaşlyk şertnamasynyň çäginde 2021-nji ýylda Türkmenistana dürli maksatly 400 sany tehnika iberer. Bu barada kompaniýanyň wekiline salgylanyp, Trend habar berdi.

"KAMAZ" häzirki wagtda şertnama esasynda 2020-nji ýyl boýunça enjamlar bilen üpjün etmek işini tamamlaýar.

"Ýerine ýetirilen işi we geljek üçin öňde goýlan maksatlary nazara alyp, Türkmenistan bilen "KAMAZ" AGPJ-niň arasynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyga diňe ýokary baha bermek mümkin" - diýip, kompaniýanyň wekili belleýär.

"KAMAZ" kompaniýasy iň soňky gezek iýul aýynda Türkmenistana ýörite ýangyn söndüriji ulaglary iberipdi.
Umuman aýdanyňda, "KAMAZ" AGPJ bilen Türkmenistanyň "Türkmenawtoulaglary" agentliginiň arasynda 2019-njy ýylda gol çekilen şertnama laýyklykda, 2019-njy ýyldan 2021-nji ýyla çenli dürli maksatly "KAMAZ" ulaglarynyň 1,982 sanysyny ibermek göz öňünde tutuldy.