Powetkin Uaýtdan üstün çykdy we WBC-de Fýuri bilen çempionlyk urşuna dalaşgär boldy

Powetkin Uaýtdan üstün çykdy we WBC-de Fýuri bilen çempionlyk urşuna dalaşgär boldy

Rus boksçysy Aleksandr Powetkin britaniýaly agyr agramly türgen Dillian Uaýty bäşinji raundda nokauta gidirdi. Göreş Angliýada Brentwud şäherinde geçirildi diýip, sportarena.com habar berýär.

Göreşiň başynda üstünlik Uaýtyň tarapyndady, ol göreş tamamlanmagyndan bir raund öň Powetkini nokdauna hem gidiripdi.
Ýöne Powetkin göreşi bir anyk apperkot bilen tamamlamagy başardy.
Netijede, 40 ýaşly rus türgeni WBC-niň wagtlaýyn çempion titulyny eýeledi, WBC Diamond guşagynyň eýesi, şeýle-de Bütindünýä boks geňeşiniň esasy titulynyň eýesi Taýson Fýuri bilen urşa dalaşgär boldy.
Bu ýeňliş 32 ýaşly Uaýt üçin professional karýerasynda ikinji boldy. Birinji gezek ol 2015-nji ýylda watandaşy Entoni Joşuadan ýeňildi.
Ýatlap geçsek, Powetkin-Uaýt göreşi maýda geçirilmelidi, ýöne ony geçirmeklik koronawirus pandemiýasy sebäpli soňa goýuldy.