Türkmenistanyň medeniýet toplumynda düzümleýin özgertmeler geçiriler

Türkmenistanyň medeniýet toplumynda düzümleýin özgertmeler geçiriler

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisiniň barşynda Medeniýet ministrligini we onuň edaralaryny dolandyrmak ulgamyny kämilleşdirmek hem-de düzümini üýtgetmek boýunça wise-premýer G.Müşşikowyň hödürlän tekliplerini makullady.

Hususan-da, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary G.Müşşikow döwlet Baştutanynyň Ministrler Kabinetiniň 2020-nji ýylyň 13-nji martynda we 29-njy maýynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlislerinde beren tabşyryklaryna laýyklykda, medeniýet toplumynyň ministrliginiň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işini seljermegiň netijeleri barada hasabat berdi.
Geçirilen işleriň netijelerine laýyklykda, türkmen Liderine esasy maliýe-ykdysady görkezijileri gowulandyrmak, işiň netijeliligini ýokarlandyrmak, ähli önümçilik meýilnamalarynyň üstünlikli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek maksady bilen, Medeniýet ministrligini we onuň edaralaryny dolandyrmak ulgamyny kämilleşdirmek hem-de düzümini üýtgetmek boýunça teklipler hödürlenildi.
Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýeriň hödürlän tekliplerini makullap, Medeniýet ministrliginiň düzümine girýän edaralaryň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, düzümleýin özgertmeleri geçirmegiň wajypdygyny belledi.