Özbegistan $3000-lyk elektromobilleri öndürip başlar

Özbegistan $3000-lyk elektromobilleri öndürip başlar

Özbegistanyň Kokand şäherinde ykjam we gymmat bolmadyk elektromobilleri çykarmak boýunça kärhananyň gurluşygy başlandy. Deslapky hasaplamalar boýunça, ulaglaryň bahasy $3 müňe barabar bolar.

Kärhananyň meýdançasy 30 müň inedördül metr töweregine barabar bolar, maýa goýumyň göwrümi bolsa taslamada $30 milliona ýetýär, olardan $24 milliony daşary ýurt maýa goýumlary diýip, «Forbes» žurnalynyň özbek redaksiýasy habar berýär.
«Şaffof omad sanoat» kompaniýasynyň ekologiki taýdan arassa elektrokarlarynyň önümçiligi eýýäm 2021-nji ýylda başlanar. Elektromobiller hem ýerli bazarda, hem daşky bazarlarda satylar.
Neşir Daşkentde 296,4 kWt kuwwatlykly Gün elektrostansiýasyny, şeýle-de elektromobiller we elektrobaýklar üçin zarýad stansiýasyny işe girizmegiň meýilleşdirilýändigini habar berýär.