Ronaldunyň töweregindäkiler «Barselona» bilen bagly gürrüňleri inkär etdiler

Ronaldunyň töweregindäkiler «Barselona» bilen bagly gürrüňleri inkär etdiler

Turiniň “Ýuwentusynyň” hüjümçisi Kriştiano Ronaldu klubyny üýtgetmek barada hiç hili gepleşik geçirmeýär diýip, futbolçynyň töweregindäkiler AS ispan neşirine aýtdylar.

Ondan öň, žurnalist Gilýem Balage "Ýuwentusyň" ýylda 31 million ýewro alýan oýunçy bilen şertnamasyndan dynmak isleýändigini aýdypdy diýip, gazeta.ru habar berýär.

Portugaliýaly oýunçynyň töweregindäkilerden ady görkezilmedik biri: "Bu maglumatlaryň hemmesi ýalan" - diýýär.

Şeýle hem Ronaldunyň we maşgalasynyň Turinde bagtlydygy, futbolçynyň özüniň bolsa şertnamany ahyryna çenli ýerine ýetirmek isleýändigi bellenilýär.
Ronaldu “Ýuwentusda” 2018-nji ýyldan bäri çykyş edýär. Ol bu toparda iki gezek Italiýanyň çempiony boldy, şeýle hem ýurduň kubogyny aldy.

Öň futbolçynyň agenti Jorj Mendeşiň "PSŽ" we "Barselona" bilen gepleşikleri geçirendigini habar beripdik.