Italiýada koronawirus bilen keselleme ýagdaýynyň ösüşi bellige alyndy

Italiýada koronawirus bilen keselleme ýagdaýynyň ösüşi bellige alyndy

Italiýada koronawirus bilen kesellänleriň bir gije-gündizki sany 38 göterim ýokarlandy diýip, Associated Press agentligi habar berýär. Muny lenta.ru ýetirýär.

Geçen gije-gündizde ýurtda koronawirus bilen kesellemegiň 552 täze ýagdaýy ýüze çykaryldy, bir gije-gündizki şeýle ýokary ösüş maýyň ahyryndan bäri bolmandy diýip, agentlik belleýär.
COVID-19-yň täze ýagdaýlarynyň üçden bir böleginden azy Italiýada koronawirusyň ýerli merkezleriniň biri bolan Weneta sebitine düşýär. Bir günüň içinde onda koronawirus üçin 16,5 müň töweregi barlag geçirildi.
Sebitiň ýolbaşçysy Luka Dzaýýanyň aýtmagyna görä, ýokanç ýakynda Ispaniýadan, Perudan, Maltadan, Horwatiýadan we Gresiýadan dolanyp gelen ýaşaýjylarda ýüze çykaryldy.

“Rugsat wagty – bu töwekgelçilik. Her bir adam rugsatda nirä gitjegini çözmeli, ýöne biziň eýýäm birnäçe hepde bäri rugsat wagtynda keselleýän syrkawlaryň sanynyň ýokarlanýandygyny bellige alýanymyz dogrudyr” – diýip, ol belleýär.