Germaniýada uçarmansyz uçýan taksiler synag edildi

Germaniýada uçarmansyz uçýan taksiler synag edildi

Ilkinji uçarmansyz uçýan taksi Germaniýada synag edildi. Bu barada “Travel and Leisure” neşirine salgylanyp, Sputnik agentligi habar berdi.

“CityAirbus” diýlip atlandyrylýan bu uçýan taksi uzakdan dolandyrylýar we onda ýangyja derek elektrik energiýasyny ulanylýar. Taksi bir uçuşda 100 kilometre çenli aralygy geçmäge ukyply bolup, onuň iň ýokary tizligi sagatda 120 kilometrdir.
Sürüjisiz, has dogrusy uçarmansyz hereket edýän taksiniň bortuna dört ýolagçy münüp bilýär. Şeýle hem taksi dört perik (propeller) bilen enjamlaşdyrylan we olar sessiz diýen ýaly hereket edýärler.
Uçarmansyz uçýan şeýle taksiler bilen şäher içinde adamlary daşamak ýakyn wagtda başlap biler. Munda iň uzak uçuş 15 minutdan köp bolmaz diýip, işläp düzüjiler pikirlerini paýlaşýarlar.
Uçýan taksiniň ulanylyş möhleti häzirlikçe belli däl.