Angliýanyň premýer-ligasynda garşydaşyň üstüne üsgüren futbolçy oýundan çykarylar

Angliýanyň premýer-ligasynda garşydaşyň üstüne üsgüren futbolçy oýundan çykarylar

Angliýada futbol eminlerine garşydaşlaryna ýa-da oýnuň resmi işgärlerine bilkastlaýyn üsgüren oýunçylara gyzyl duýduryş belgisini görkezmeklik tabşyrylar. Bu barada "Taýms" gazetine salgylanyp, RIA NOWOSTI agentligi habar berýär.

Gazetiň belleýşi ýaly, Angliýanyň Futbol Assosiasiýasy (FA) koronawirus pandemiýasy sebäpli girizilen çäklendirmeleriň çäginde oýunlary alyp barýan eminlere gözükdirmeleri özünde jemleýän jikme-jik resminama taýýarlady.
Ähli ligalarda ulanyljak düzgünlerde kimdir birine aç-açan üsgüren oýunça düzgün-nyzam temmisiniň ulanylmalydygy — oýunçynyň oýundan çykarylmalydygy aýdylýar. Şeýle-de bolsa, eminleriň gol geçirilende bellenilýän pursatlarynda sosial aralygyň saklanylyşyna we tüýkürinmelere gözegçilik etmegi hökman däl diýlip bellenildi.