Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 35-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden we Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän toplumynda öndürilen dizel ýangyjyny we nebit koksyny satyn aldylar. Russiýadan, Özbegistandan we Owganystan telekeçiler ýokary dykyzlykdaky polietileni we polipropileni («Türkmengaz» DK) satyn aldylar.
Şeýle hem daşary ýurt puluna nah ýüplügi satyldy. Satyn alan ýurtlar: Russiýa we Türkiýe. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 40 million 113 müň dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdelerine BAE-den, Türkiýeden, Özbegistandan, Ermenistandan hem-de Owganystandan gelen işewürler jemi bahasy 1 million 767 müň manatlykdan gowrak bolan el haly önümlerini we nah ýüplükleri satyn aldylar.