Onýyllygyň iň gorkunç filmleriniň sanawy neşir edildi

Onýyllygyň iň gorkunç filmleriniň sanawy neşir edildi

“Hakyky gorkunç telewideniýe” (НТС) kinokanaly 2010-njy ýyldan 2019-njy ýyl aralygy ekrana çykan iň gowy gorkunç filmleriň reýtingini düzdi. Filmpro saýtynyň neşir eden sanawy redaktorlaryň, tankytçylaryň we tematiki çeşmeleri ulanyjylaryň pikirleriniň esasynda düzüldi. Bu barada news.ru habar berýär.
Sanawyň lideri iň gowy original ssenariý üçin “Oskar” baýragyny alan “Ýok bol!” (Прочь) filmi boldy. Bu lenta amerikan komigi Jordan Piliň režissýorlyk görkezilişi boldy. Ikinji orny režissýor we ssenariýaçy Ari Asteriň “Reinkarnasiýa” filmi eýeledi. Onuň bu filmi diňe bir gorkunç bolman, eýsem hakyky drama boldy. Üçünji setir Stiwen Kingiň “Ol” (Оно) romanynyň ekranlaşdyrylmasyna berildi. Andres Muskettiniň Penniwaýze masgarabaz-ganhory baradaky kartinasy iň girdejili gorkunç film boldy. Ol prokatda 700 mln dollar ýygnady.
Dördünji orny “Jadygöý aýal” (Ведьма) filmi eýeledi. Robert Eggersiň kinodebýutyny tankytçylar soňky ýyllaryň iň gorkunç we akylly filmi diýip atlandyrdylar. Bu kartinasy üçin ol Sundance festiwalynda baýrak aldy. Film ekrana 2015-nji ýylda çykdy. Bäşinji orunda Jeýms Wanyň “Kasam” (Заклятие) trilleri ýerleşdi. Altynjy orny Jennifer Kentiň “Babaduk” elhençlikleriň filmi eýeleýär. Bu reýtinge düşen aýal tarapyndan düşürilen ýeke-täk gorkunç film.
Ýedinji orunda Drýu Goddar bilen Joss Uidonyň “Tokaýdaky külbe” (Хижина в лесу) filmi ýerleşdi. Sekizinji orny Jon Krasinskiýniň baş rollarda özüni we aýaly aktrisa Emili Balanty düşüren “Ýuwaş ýer” (Тихое место) filmi eýeledi. Režissýor Ýon San Honyň “Pusana otly” (Поезд в Пусан) trilleri reýtingde dokuzynjy orny eýeledi. Ol Günorta Koreýanyň taryhynda iň girdejili film boldy.
Reýtingi Robert Eggersiň “Maýak” filmi jemleýär. Bu sanawda iň täze film, ol ekrana 2019-njy ýylda çykdy. Kartina haýsydyr bir wagşylar ýa-da sesler bilen däl-de, garaňky we düşnüksiz atmosferasy bilen gorkuzýar.