Türkmenistanyň Prezidenti medeniýet boýunça täze wise-premýeri belledi

Türkmenistanyň Prezidenti medeniýet boýunça täze wise-premýeri belledi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 3-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Bahargül Abdyýewany başga işe geçmegi sebäpli medeniýet we köpçülikleýin habar beriş serişdeleri ulgamy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatdy.
Bu wezipä Mary welaýatynyň häkiminiň orunbasary bolup işlän Mährijemal Mämmedowa bellenildi.
Türkmen Lideri täze wise-premýere medeniýet, ýerli habar beriş serişdeleriniň işinde maglumat tehnologiýalary we telekommunikasiýalar ulgamynyň material-tehniki mümkinçiliklerini doly herekete girizmegi, şeýle hem bu ugurda hünärmenleriň taýýarlygyna aýratyn üns bermegi tabşyrdy.