Maradona Ispaniýanyň ýygyndy toparyna ýolbaşçylyk edip biler

Maradona Ispaniýanyň ýygyndy toparyna ýolbaşçylyk edip biler

Argentinanyň ýygyndy toparynyň ozalky futbolisti, häzirki wagtda “Himnasiýa we Esgrima” klubynyň baş tälimçisi Diego Maradonanyň Ispaniýanyň milli toparynyň halypasy wezipesini eýelemegi mümkin. Bu barada “Infobae” neşiri habar berýär, muny euro-football.ru ýetirýär.
Çeşmäniň habar bermegine görä, 59 ýaşly hünärmen Ispaniýanyň Şa futbol federasiýasynyň (RFEF) ýolbaşçy wezipesine dalaşgär Antonio Torres bilen deslapky dilden ylalaşygy gazandy. Eger-de Torres RFEF-de geljekki saýlawlarda ýeňse, onda Maradona bilen iki ýyla niýetlenilen zähmet şertnamasyna gol çekilip bilner. Wezipe — DÇ-2022-niň finalyna ýetmek bolar. Ýatlap geçsek, 2018-nji ýyldan bäri Ispaniýanyň ýygyndy toparynyň baş tälimçisi wezipesini Luis Enrike eýeleýär. Onuň bilen topar koronawirus sebäpli 2021-nji ýyla geçirilen Ýewro-2020-ä çykdy.
Maradona 2019-njy ýylyň sentýabrynda “Himnasiýany” esaslandyrdy. Mundan öň ol meksikan “Doradosda” hem-de BAE-den “Al-Waslda” we “Al-Fujaýrada” işledi, şeýle-de Argentinanyň ýygyndy toparyna ýolbaşçylyk etdi. Iýunyň başynda Maradona “Himnasiýa” bilen şertnamany 2021-nji ýylyň ahyryna çenli uzaltdy. Dünýä futbolynyň ýyldyzy özüniň özboluşly we kähalatlar dawaçyl hereketleri bilen bellidir.