Apple kompaniýasy Apple Glasses akylly äýneklerini taýýarlaýar

Apple kompaniýasy Apple Glasses akylly äýneklerini taýýarlaýar

iPhone telefonlaryny öndüriji Apple kompaniýasy 2022-nji ýylyň başyna çenli Apple Glasses akylly äýneklerini çykarar. Muny özüniň YouTube-kanalynda bloger we insaýder Jon Prosse gürrüň berdi, bu barada itzine.ru habar berýär.
Bu gurluş ýörite linzalara eýe bolar, ol linzalarda gerekli maglumatlar çykar. Insaýder äýnekleriň interfeýsiniň Starboard diýlip atlandyryljakdygyny belleýär. Bu gurluşy dolandyrmak sensoryň kömegi bilen amala aşyrylar. Şeýle-de, gurluş simsiz zarýadlama we iPad Pro 2020 planşedindäki ýaly LiDAR-a hem eýe bolup biler. Ulanyjy gajet bilen Apple Watch ýaly işleşip biler: äýnekleriň işlemegi üçin hökman olar bilen birikdirilen iPhone gerek bolar.
Muňa garamazdan, gurluş foto ýa-da wideo-düşürilmeler üçin hiç hili kamera eýe bolmaz. Insaýderiň aýtmagyna görä, bu resmilik meseleleri bilen düşündirilýär, Google hem Google Glass äýneklerini taýýarlanda şeýle meseleler bilen çaknyşypdy.
Apple geljekki gurluş barada, aslynda, şu güýzde iPhone-iň nobatdaky modelleriniň tanyşdyrylyşyndan soň gürrüň bermegi meýilleşdiripdi. Ýöne koronawirus pandemiýasy we şonuň bilen bagly çäklendirmeler sebäpli anonsy 2021-nji ýylyň ýazyna süýşürmek kararyna gelindi. Reliziň anyk senesi belli däl. Gurluş ýa-ha 2021-nji ýylyň ahyrynda, ýa-da 2020-nji ýylyň ahyrynda hödürleniler.
Belläp geçsek, amerikan korporasiýasynyň wirtual we goşmaça reallykly äýnekleri taýýarlaýandygy baradaky gürrüň 2017-nji ýylyň ýazynda peýda boldy.