Iň “çydamly” arzan awtomobilleriň reýtingi düzüldi

Iň “çydamly” arzan awtomobilleriň reýtingi düzüldi

Ekspertler hiç hili döwülmezden 400 müň kilometri geçmäge ukyply bolan arzan awtomobilleriň reýtingini düzdüler. Iň “çydamly” ulaglaryň sanawynda birinjilik Renault-a degişli boldy, bu barada tarantas.news habar berýär.
Bu ulagyň K-seriýasynyň güýçli gurluşlary özüniň ýönekeýligi we ygtybarlylygy bilen haýran galdyrýar. Bu awto modeliň häsiýetine baglylykda kuwwatlylygy 82-108 at güýjünde bolan 1,6 litr göwrümdäki 8 (K7) we 16 (K4) klapanly güýçli gurluş bilen çykarylýar. Iň “çydamly” ulag hökmünde Renault Logan, Sandero we Stepway tapawutlanýar. Olaryň yzyndan Kia Rio, Hyundai Creta we Solaris gelýär. Bu ulaglar 1,4-1,6 litr göwrümli G4FC lineýkasynyň hereketlendirijilerine eýe boldular. Güýçli gurluş we konstruksiýa bu modellere hiç hili abatlaýyş işlerini geçirmezden uzak aralyklary geçmäge kömek edýär. Ulagy abat saklamagyň esasy düzgüni – bu tehniki hyzmatlary wagtynda geçirmekdir. Şular ýaly gurluşlar Kia Ceed, Soul, Cerato, Hyundai Elandtra ulaglarynda hem özlerini görkezdiler.
“Çydamlylaryň” sanawyna Toyota RAV4 parketnikleri-de girizildi. Güýçli gurluşlar bu krossowerlere hiç hili tehnik hyzmatlaryna ýüz tutmazdan ýarym million müň kilometre çenli ýoly geçmäge mümkinçilik berýär. Ygtybarlylara Toyota Camry sedany hem degişli edildi. Bu ulag ýaramaz ýollardaky hereketi bilen özüni görkezdi.