Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepde boýunça Türkmenistanyň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 60-sy hasaba alyndy.
Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden, Beýik Britaniýadan, Owganystandan gelen işewürler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini we nebit ýol bitumyny, şeýle hem Seýdiniň NGIZ-de öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar. Russiýadan we BAE-den gelen işewürler şeýle hem polipropilen («Türkmengaz» DK) satyn aldylar.
Mundan başga-da daşary ýurt puluna nah ýüplük we reňksiz list aýna ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, Gazagystan we Özbegistan degişlilikde. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 38 million 576 müň dollaryndan gowrak boldy.
Manat serişdelerine Beýik Britaniýadan gelen işewürler bahasy 223 müň manatlyk nah ýüplügini satyn aldylar.
Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin ýokary dykyzlykly polietileni, el halylaryny satyn aldylar. Geleşikleriň umumy bahasy 35 million 831 müň manatdan gowrak boldy.