Ertir Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýong bilen duşuşar

  • 21.06.2024 15:53
  • 33219
Ertir Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýong bilen duşuşar

Solt-Leýk-Sitide (Ýuta ştaty, ABŞ) geçiriljek PFL ýaryşynyň esasy söweşleri 22-nji iýunda irden (Aşgabat wagty bilen 05:00-da) başlar. Bu ýaryşyň çäklerinde Türkmenistanda garyşyk başa-baş söweş sungatynyň muşdaklary üçin köp garaşylýan söweş Döwletjan Ýagşymyradow bilen kamerunly Simon Biýongyň arasyndaky tutluşykdyr.

Ýagşymyradow yzygider dört ýeňişden ybarat tapgyrda barýar. Ol aprel aýynda Las-Wegasdaky (Newada ştaty) PFL 2 ýaryşynda bolan soňky söweşinde sloweniýaly Jeýkob Nedony birinji raundda tehniki nokaut bilen ýeňdi. Onuň professional rekordy: 22 ýeňiş, 7 ýeňliş we bir deňme-deňlik.
Türkmen söweşijisiniň indiki garşydaşy Simon Biýong 2017-nji ýyldan bäri garyşyk başa-baş söweşlerde professional derejede çykyş edýär. Ol 2021-nji ýylda Bellator-da ilkinji gezek çykyş etdi. Onuň hasabynda 9 ýeňiş (7-si nokaut bilen) we 4 ýeňliş bar. Aprel aýynda bolan soňky söweşinde Antonio Karlos Žuniordan birinji raundda demikdiriji usul bilen ýeňildi.
Ýarym agyr agramda (93 kg çenli) Ýagşymyradow bilen Biýongyň arasyndaky söweşiň 05:30 töweregi başlamagyna garaşylýar. Türkmenistanda söweş Älem TV-de elýeterli bolan Setanta Sports kanalynda ýaýlyma berler.


şu gün 01:30
1896

Türkmenistan Pariždäki Olimpiýa oýunlaryna sportuň dört görnüşi boýunça türgenlerini iberer

Şu ýylyň 26-njy iýuly – 11-nji awgusty aralygynda Fransiýa Respublikasynyň Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistandan 19 adamdan ybarat sport wekiliýeti gatnaşar. Anna güni geçirilen...

düýn 12:46
8875

Dias – Maswidal tutluşygynyň petekleriniň satuwy garaşylan netijäni bermedi

Kaliforniýa ştatynyň Atletika komissiýasy (CSAC) amerikaly söweşijiler Neýt Dias bilen Horhe Maswidalyň arasyndaky boks söweşi üçin petek satuwyndan gazanylan girdejini mälim etdi. Söweşi gurnaýjylar peteklerden...

18.07.2024 22:54
13004

FIFA-nyň täzelenen reýtingi: Argentina çür başynda, Ispaniýa üçlüge girdi

Möwsümiň iki ýaryşynyň – Ýewropa çempionatynyň we Kopa Amerikanyň tamamlanmagy netijesinde FIFA milli toparlaryň reýtingini täzeledi. Kopa Amerikanyň ýeňijisi Argentina öňdebaryjylygyny saklady. Onuň hasabynda...

18.07.2024 13:48
10870

“Turan” ýewrokuboklara ymtylýar: klubuň kapitany Berdiýewiň täze filosofiýasyny gürrüň berdi

Azerbaýjanyň “Turan” futbol klubunyň kapitany Şahriýar Aliýew Azerisport.com habarlar çeşmesi bilen geljekki möwsüm barada pikirlerini paýlaşdy. Ol toparyň baş tälimçi Gurban Berdiýewiň girizýän täze taktikasyna...