Microsoft kiberhowpsuzlygyna goşant goşjak işgärlerini sylaglamagy wada etdi

  • 16.06.2024 11:50
  • 3225
Microsoft kiberhowpsuzlygyna goşant goşjak işgärlerini sylaglamagy wada etdi

Microsoft kompaniýanyň kiberhowpsuzlygyny güýçlendirmäge işjeň gatnaşýan işgärlerini höweslendirmek üçin täze maksatnama taýýarlady. Oňa laýyklykda, işgäriň her biriniň goşandyna görä baha berler we iň işjeňler sylag alarlar diýip, CNBC-e salgylanýan NUR.KZ  habar berýär.

Microsoft-yň wise-prezidenti Bred Smitiň ABŞ-nyň Wekiller palatasynda programma üpjünçiligini öndürmekde howpsuzlygy üpjün etmegiň ýollary baradaky diňlenişiginde şeýle beýanaty edenligi bellendi. Smit üýtgeşmeleriň Microsoft-yň müşderi maglumatlaryny goramak strategiýasynyň bir bölegidigini aýtdy.
Bu başlangyç ABŞ-nyň hökümet işgärleriniň elektron poçtasynyň, çak bilen, hytaýly hakerler tarapyndan döwülmegi bilen bagly waka jogap boldy. Bu işiň jikme-jiklikleri Microsoft tarapyndan 2023-nji ýylda aýan edildi, şondan soň kompaniýa kiberhowpsuzlyk amallaryny gözden geçirmäge borçlandy.
Smit 2024-nji ýylyň 1-nji iýulyndan başlaýan 2025-nji maliýe ýylynda kiberhowpsuzlyk Microsoft üçin esasy ileri tutulýan ugur boljakdygyny aýtdy.


12.07.2024 11:03
1649

Windows-yň Notepad programmasynda 41 ýyldan soň harp ýalňyş barlaýjy peýda boldy

Windows-yň Notepad programmasynda orfografik (dürs ýazuw) barlag we awtomatiki düzediş funksiýalary peýda boldy. Täzelenme Windows 11-iň ulanyjylary üçin elýeterlidir diýip, The Verge habar berýär. Bu funksiýa...

10.07.2024 18:14
8341

Microsoft Hytaýdaky işgärlerine Android smartfonlaryny ulanmagy gadagan edýär

Microsoft Hytaýdaky işgärlerine iş ýerinde Android smartfonlaryny ulanmagy gadagan edýär. Şu ýylyň sentýabr aýyndan başlap, iş kompýuterlerinden we telefonlaryndan korporatiw ulgama girmek üçin diňe iPhone ulanmaly...

09.07.2024 10:53
5877

Hakerler OpenAI-niň içerki ulgamyna aralaşdylar. Kompaniýa bu wakany gizledi

2023-nji ýylyň başynda hakerler OpenAI-niň içerki aragatnaşyk ulgamyna girip, emeli aňyň ösüşi bilen baglanyşykly maglumatlary ogurladylar. Kompaniýa hiç bir müşderiniň ýa-da hyzmatdaşyň maglumatlarynyň bozulmandygyny...

28.06.2024 12:25
1972

Windows 11-iň soňky täzelenmesi kompýuteriň işinde bökdençlik döredýär

Microsoft korporasiýasy Windows 11 üçin täzelenme çykardy we ol kompýuterleriň işinde bökdençlige sebäp bolýar. Windows 11 ulanyjylarynyň köpüsi 2024-nji ýylyň 26-njy iýunynda çykan KB5039302 täzelenmesini gurnandan...