Koreýa Respublikasynyň Prezidentine türkmen alabaýynyň güjügi sowgat berildi

  • 12.06.2024 01:56
  • 29131
Koreýa Respublikasynyň Prezidentine türkmen alabaýynyň güjügi sowgat berildi

Türkmenistanda döwlet saparynda bolan Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýola hem-de onuň maşgalasy Kim Kon-Hine türkmen alabaýy sowgat berildi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýola ahalteke bedewi hem-de türkmen alabaýy barada gürrüň berip, olaryň türkmen halkynyň milli gymmatlygydygyny we buýsanjydygyny aýtdy.
Türkmen halkynyň Milli Lideri dostlugyň we belent sarpanyň nyşany hökmünde Koreýa Respublikasynyň Prezidentine we onuň maşgalasyna türkmen alabaýynyň güjügini sowgat berdi. Belent mertebeli myhmanlar şeýle ýakymly wakanyň Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyna bildirýän aýratyn hormatynyň we hoşniýetli dostlugynyň nyşanydygyny bellediler.


düýn 16:46
8526

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

düýn 16:33
16666

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

düýn 15:43
2586

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

düýn 14:22
10222

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...