Maýk Taýson bilen Jeýk Poluň arasyndaky söweşiň täze senesi belli boldy

  • 09.06.2024 15:08
  • 24103
Maýk Taýson bilen Jeýk Poluň arasyndaky söweşiň täze senesi belli boldy

Boks boýunça öňki absolýut dünýä çempiony Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Poluň arasyndaky söweş 15-nji noýabra süýşürildi. Bu barada Most Valuable Promotions-yň X sosial ulgamyndaky sahypasynda habar berilýär.

Boks söweşi Arlingtondaky “Eý-ti-end-ti Stedium” stadionynda geçiriler. Ilkibaşda söweş 20-nji iýulda geçirilmelidi, ýöne maý aýynda Taýson Maýamiden Los-Anjelese uçan uçarda özüni erbet duýdy, oňa lukmanlaryň kömegi gerek boldy. Boksçynyň aýtmagyna görä, aşgazan ýarasynyň güýçlenmegi sebäpli onuň ýüregi bulandy we başy aýlandy. Netijede, söweşijileriň deň taýýarlyk şertlerini üpjün etmek üçin boks söweşi yza süýşürilmeli boldy.
Taýson 57 ýaşynda. Ol karýerasynda 58 söweşe gatnaşyp, 50 ýeňiş gazandy (44-üsi nokaut bilen), alty ýeňlişe sezewar boldy, iki söweş geçirilmedik diýlip hasaplandy. 27 ýaşly Pol on boks söweşine gatnaşyp, dokuz gezek ýeňiş gazandy, bir gezek ýeňildi.


10.06.2024 20:54
9349

Menni Pakýao 2021-nji ýyldan bäri ilkinji gezek ringe çykar

Sekiz agram derejesinde boks boýunça öňki dünýä çempiony 45 ýaşly Menni Pakýao Rizin guramasynyň çempiony Tihiro Sudzukä garşy görkezme tutluşygyny geçirer, şondan soň WBC guşagy üçin titul söweşini geçirmegi göz...

03.06.2024 15:47
18465

Aşgazan ýarasy Maýk Taýsony Jeýk Pol bilen boljak söweşi yza süýşürmäge mejbur etdi

Meşhur boksçy Maýk Taýson bilen bloger Jeýk Polyň arasynda 20-nji iýulda Tehasda geçmeli söweş yza süýşürildi. Muňa 57 ýaşly Taýsonyň aşgazan ýarasynyň bardygy, şoňa görä lukmanlaryň maslahaty bilen türgenleşiklerini...

02.06.2024 23:39
8309

Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortise garşy titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi

Awstraliýaly boksçy Tim Szýu amerikaly Wýorjil Ortis bilen titul söweşini geçirmekden ýüz öwürdi. Bu barada Boxing Scene habar berýär. Bütindünýä boks assosiasiýasynyň (WBA) dünýä çempiony ady ugrundaky söweş 3...

29.05.2024 13:56
9200

Boksçy Saparmyrat Ödäýew Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin göreşini dowam edýär

Balkanabatdan 23 ýaşly türkmen boksçysy Saparmyrat Ödäýew Bangkokda geçirilýän ikinji Bütindünýä Olimpiýa oýunlaryna saýlama ýaryşynda Gonkongdan gelen Li Kon Çinden üstün çykdy. 63,5 kg çenli agram derejesindäki...