“The Restaurant” žurnaly şu ýylyň iň gowy restoranyny saýlady

  • 09.06.2024 15:14
  • 10250
“The Restaurant” žurnaly şu ýylyň iň gowy restoranyny saýlady

Britaniýanyň “The Restaurant” žurnaly “Dünýäniň iň gowy 50 restorany” reýtingini hödürledi. Ýyllyk reýtingde birinji orny Barselonanyň Disfrutar restorany eýeledi.

Restoranyň hasabynda üç Michelin ýyldyzy bar. Restorana şef-aşpezler Oriol Kastro, Eduard Şatrýuş we Mateo Kazanýas eýeçilik edýär. Binada iki menýu bolup, olaryň her birinde 30 tagam hödürlenýär.
Ikinji orny Ispaniýanyň Asador Extebarri restorany eýeledi. Bu restoran 2009-njy ýyldan bäri reýtinge diňe bir gezek girmedi. Liderleriň üçlügini şef-aşpez Brýuno Weržýusyň Table fransuz restorany jemledi. Restoran geçen ýyl sanawa ilkinji gezek goşulyp, derrew onluga girdi.
Şeýle-de, ilkinji onlukda Madridiň Diverxo, Perunyň Maido, Meksikanyň Quintonil we Argentinanyň Don Julio restoranlary hem-de Nýu-Ýorkdan Atomix, Kopengagenden Alchemist we Bangkokdan Gaggan restoranlary bar.
Dünýäniň iň gowy restoranlarynyň sanawy “The Restaurant” žurnaly tarapyndan 2002-nji ýyldan bäri düzülýär. Reýting dürli ýurtlardan 1 müňden gowrak aşpezleriň, restoran eýeleriniň we tankytçylaryň pikirlerine esaslanýar.


şu gün 12:45
4879

Italiýanyň Sisiliýa sebitinde ykdysadyýeti janlandyrmak üçin jaýlar 3 ýewrodan satylýar

Sambuka-di-Sisiliýa italýan kommunasynyň ýolbaşçylary başlangyç bahasy bary-ýogy 3 ýewrodan 12 töweregi jaýy satlyga çykardy. Başlangyjyň maksady - täze ýaşaýjylary çekmek we sebitiň ykdysadyýetini höweslendirmek...

18.06.2024 09:50
12869

Saud Arabystany ägirt uly merjen bagynyň taslamasyny hödürledi

Saud Arabystany ägirt uly taslamalary bilen dünýäni haýran galdyrmagyny dowam edýär. Patyşalyk bu gezek dünýäniň iň uly merjen bagyny döretmegi meýilleşdirýär. Şuşa taslamasy Şa Abdullah adyndaky Ylym we Tehnologiýalar...

16.06.2024 11:23
13721

Abu-Dabide adaty bolmadyk “ganatly” muzeýiň gurluşygy tamamlanyp barýar

2025-nji ýylda Abu-Dabide şeýh Zaýediň milli muzeýi açylar. Bu geljekki desganyň esasy aýratynlygy - bäş sany ganatly heýkeltaraşlyk eseriniñ diňe bir binany bezemek bilen çäklenmän, eýsem tebigy howa çalşygyny...

14.06.2024 11:08
8776

Türkmen raýatlary Özbegistana söwda saparlarynyň sany boýunça öňde barýarlar

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde täjirçilik maksady bilen 38,4 müň daşary ýurtly Özbegistana bardy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 24,4 müň adam köp. Bu barada Statistika gullugynyň...