Türkmenistanda welosportuň nazaryýeti we usulyýeti boýunça kitap neşir edildi

  • 05.06.2024 13:05
  • 3282
Türkmenistanda welosportuň nazaryýeti we usulyýeti boýunça kitap neşir edildi

Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň “Ylym” neşirýaty tarapyndan “Welosportuň  nazaryýeti we  usulyýeti” atly okuw kitaby neşir edildi. Bu barada Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda habar berdiler.

Bu kitap Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň ýeňil we agyr atletika kafedrasynyň uly mugallymlary Ýagmyrgeldi Şyhnazarowyň, Döwletgeldi Mämmedowyň, bedenterbiýäniň, sportuň nazaryýeti we usulyýeti kafedrasynyň mugallymy Jennet Paýtykowanyň, Türkmenistanyň Welosport federasiýasynyň ýolbaşçysy Döwletgeldi Annaýewiň we agzasy Saparmyrat Mämmedowyň awtordaşlygynda taýýarlanyldy.
Okuw kitabynda welosportuň görnüşleri, türgenleşik we ýaryş işiniň aýratynlyklary, ýaryş işiniň tehnikasy we usuly, ýokary derejeli welosipedçileriň köpýyllyk taýýarlygy, fiziki we psihiki taýýarlygy kiçi we orta döwürleýin türgenleşik sapaklarynyň gurluş ulgamy sport ýaryşlarynyň döwrebap ulgamy we ýyllyk taýýarlygyň gurluşy, taýýarlygyň tehniki we ylmy-usulyýet üpjünçiligi beýan edilýär.
Okuw kitaby ýokary okuw mekdepleriniň talyplary, welosiped sporty bilen türgenleşýän türgenler we welosiped sportuna höwesjeňler üçin niýetlenilýär. Şeýle hem bu okuw kitaby ýurdumyzyň degişli orta hünär okuw mekdepleriniň  talyplary üçin hem okuw gollanmasy bolup biler.


düýn 19:08
12163

Ýagşymyradowyň PFL-de indiki garşydaşy belli boldy. Söweş 16-njy awgustda bolar

Türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradowyň indiki garşydaşy awstraliýaly Rob Wilkinson bolar. Agyr agramda PFL-iň Gran-prisiniň ýarym finalynyň çäklerinde geçiriljek söweş 16-njy awgustda bolar. Şenbe güni Solt...

düýn 18:09
8203

Suwhan Öwezgeldiýew söweş sambosy boýunça Ulan-Udede geçirilen Gran-pri ýaryşynda çempion boldy

Aşgabat şäher prokuraturasynyň işgäri Suwhan Öwezgeldiýew Russiýa Federasiýasynyň Burýatiýa Respublikasynyň Ulan-Ude şäherinde geçirilen söweş sambosy boýunça halkara Gran-pri ýaryşynda çempionlyk guşagyna eýe...

düýn 09:28
26196

Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýongy ýeňip, PFL-iň pleý-off tapgyryna çykdy

Şu gün ir säher bilen Solt-Leýk-Sitide (ABŞ) geçen MMA söweş sungatlarynyň garyşyk görnüşi boýunça «PFL 5» ýaryşynyň çäginde türkmenistanly söweşiji Döwletjan Ýagşymyradow kamerunly Simon Biýongdan üstün çykdy...

21.06.2024 15:53
29565

Ertir Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýong bilen duşuşar

Solt-Leýk-Sitide (Ýuta ştaty, ABŞ) geçiriljek PFL ýaryşynyň esasy söweşleri 22-nji iýunda irden (Aşgabat wagty bilen 05:00-da) başlar. Bu ýaryşyň çäklerinde Türkmenistanda garyşyk başa-baş söweş sungatynyň muşdaklary...