Mbappe resmi taýdan “Realyň” oýunçysy boldy. Şertnama 2029-njy ýyla çenli

  • 04.06.2024 11:14
  • 15596
Mbappe resmi taýdan “Realyň” oýunçysy boldy. Şertnama 2029-njy ýyla çenli

Fransiýanyň milli ýygyndysynyň düzüminde çempion Kilian Mbappe Madridiň “Realy” bilen bäşýyllyk şertnama baglaşdy. Bu barada klubuň resmi saýtynda habar berilýär.

25 ýaşly hüjümçi täze topara “PSŽ-ni” terk edeninden soň erkin agent hökmünde goşular.
Mbappe topara geçmegi bilen bagly begenjini eýýäm paýlaşdy: “Men arzuwymdaky klubuma goşulýandygyma begenýärin we buýsanýaryn! Häzir meniň nähili bagtlydygymy hiç kim bilmez. Siz, madridliler bilen duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn we uly goldawyňyz üçin minnetdar”.
Şertnamanyň maliýe taraplary aýan edilmeýär, ýöne Sky Sports-yň maglumatlaryna görä, Mbappe salgytlardan soň ýylda 15 mln ýewro almak bilen, La Ligada Frenki De Ýongdan we Robert Lewandowskiden (ikisi-de “Barselonada” oýnaýar) soň üçünji iň köp hak alýan oýunçy bolar. Şeýle-de, gollar, kuboklar we beýlekiler üçin bonus hem göz öňünde tutulýar. 50 mln ýewro möçberde şertnama bonusy-da bar, ýöne töleg şertnamanyň ýyllaryna bölünýär.
Žurnalist Ramon Alwares has jikme-jik maglumatlary berýär: birinji möwsümde Mbappe 15 mln ýewro, ikinjide – 16,5 mln ýewro, üçünjide – 18 mln ýewro, dördünji we bäşinjide – 20 mln ýewro alar.


şu gün 13:49
3931

Ýewro-2024: Italiýa soňky sekuntlarda Horwatiýa bilen deňleşip, pleý-off-a çykdy

Leýpsigde Ýewro-2024-üň toparlaýyn tapgyrynyň Italiýa bilen Horwatiýanyň arasynda üçünji tapgyr oýny geçirildi. Duşuşyk diýseň täsirli boldy we deňme-deň – 1:1 hasabynda tamamlandy. Oýnuň birinji ýarymynda italiýalylar...

düýn 10:50
9115

Ýewro-2024: Şweýsariýa pleý-off-da, Wengriýa iň giçki goly geçirdi, Noýer rekordy täzeledi

Germaniýanyň milli ýygyndysy Şweýsariýa bilen 1:1 hasapda oýnap, Ýewro-2024-üň  A toparynda birinji orundan pleý-off tapgyryna çykdy. Duşuşyk Maýn boýundaky Frankfurtda geçirildi. 28-nji minutda şweýsariýalylar...

23.06.2024 15:34
7416

Gurban Berdiýew Azerbaýjanyň "Turan" klubunyň baş tälimçisi boldy

22-nji iýunda Gurban Berdiýew resmi taýdan Azerbaýjanyň «Turan» futbol klubunyň baş tälimçisi boldy. Taraplaryň degişli ylalaşyga gol çekendiklerini klubuň sport direktory Samed Nasibow habar berdi. Berdiýew bilen...

23.06.2024 12:06
9341

Ýewro-2024: Gruziýanyň ilkinji utugy, Portugaliýa pleý-off-da, Belgiýa Rumyniýany utdy

Germaniýada futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň E we F toparlarynyň arasynda ikinji tapgyr duşuşyklar geçirildi. Gruziýanyň milli ýygyndysy Çehiýa bilen 1:1 deňme-deň oýnady. Gamburgda geçen oýun ahyryna çenli...