Nissan 17 500 dollar bahadan täzelenen Note Autech krossowerini hödürledi

  • 02.06.2024 23:46
  • 5065
Nissan 17 500 dollar bahadan täzelenen Note Autech krossowerini hödürledi

Nissan täzelenen Note Autech krossowerini çykardy, ol aşagynyň beýikligi we üýtgeşik obwesy bilen adaty Note-den tapawutlanýar. Bahasy 17500 dollardan başlaýar diýip, IXBT habar berýär.

Modelde 16 dýuýmlyk Autech garyndy tekerleri we ýerden beýikligini 25 mm ýokarlandyrýan lift-toplumy aldy. Ýerden beýikliginiň üýtgändigine garamazdan, Note Autech-iň podweskasynyň we destiniň ýörite sazlanandygy sebäpli “sport we durnuklylyk äheňini” saklaýar diýip, Nissan tassyklaýar.

 

Note Autech-iň salonynda gök çyzyk geçen gara eko-deriden daşlyk, oturgyçlarynda ýörite keşdeler we gurally panelinde gara agaç ýamalary bar. 7 dýuýmlyk sanly gurallar paneli we 9 dýuýmlyk maglumat-güýmenje ulgamy, sürüjä kömek ulgamynyň kämilleşdirilen ADAS toplumy ýaly, adaty Note-den geçirilen.
Note Autech Nissan Note-iň e-Power gibrid hereketlendirijisini saklaýar, ol  generator hökmünde hereket edýän 1,2 litrlik benzin hereketlendirijisinden we bir ýa-da iki elektrik hereketlendirijisinden ybarat. Hereketlendiriji 80 at güýjüni, öňdäki elektrik hereketlendirijisi 114 at güýjüni, yzky hereketlendiriji 67 at güýjüni öndürýär.
Täze krossower eýýäm Ýaponiýada sargyt edip bolýar, ony 2024-nji ýylyň sentýabr aýyna çenli iberip başlamak meýilleşdirilýär.


düýn 16:36
7633

Sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we wnedorožnikleriň sanawy düzüldi

Abraýly iSeeCars çeşmesi tarapyndan geçirilen barlag 5 we 10 ýyl sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we ulaglaryň haýsylardygyny kesgitledi. Bäş ýyl sürlen awtoulaglaryň arasynda birinji orny Chevrolet Trax eýeledi...

13.06.2024 14:34
10578

Hytaýda täze Nissan Pathfinder çykdy

Dongfeng Nissan bilelikdäki kärhanasy diňe Hytaýyň bazaryna çykjak täze Nissan Pathfinder-i hödürledi. Awtoulag üç bezeg derejesinde hödürlenýär we öňkülerinden diňe 6 orunlyk salony we tigirleri doly hereketli...

26.05.2024 21:08
10567

Internetde täze Nissan Murano 2025-i görkezýän wideo peýda boldy

Internetde täze  Nissan Murano 2025-iň ilkinji gezek örtüksiz görkezilýän wideosy peýda boldy. IXBT-iň ýazmagyna görä, krossoweriň dizaýnynda möhüm üýtgeşmeler bolup geçipdir, käbir böleklerinde Ariýadan we Kiksden...

12.05.2024 20:27
9243

Nissan söwda dilerlerine awtoulaglaryny has uly arzanlaşyk bilen satmaga rugsat berdi

Ammarlaryň önümden çakdanaşa doludygy sebäpli, Nissan ABŞ-daky söwda dilerlerine awtoulaglary maslahat berlen bölek satuw bahasyndan hem arzan satmaga rugsat berdi diýip, IXBT habar berýär. Cox Automotive-iň berýän...