"Borussiýa D" vs "Real". Ýewropa futbolynda ýylyň iň esasy finalyny haçan we nirde görmeli?

  • 01.06.2024 15:23
  • 10751
"Borussiýa D" vs "Real". Ýewropa futbolynda ýylyň iň esasy finalyny haçan we nirde görmeli?

Şu gije Londondanky "Uembli" stadionynda UEFA Çempionlar ligasynyň final duşuşygy geçiriler. Ýewropa futbolynyň iň esasy baýragy üçin Dortmundyň "Borussiýasy" bilen Madridiň "Realy" bäsleşer.

"Borussiýanyň" finala çenli geçen ýoly ýeňil bolmady. Çaklamalara garamazdan, nemes kluby diňe bir toparlaýyn tapgyrda iň bir agyr hasaplanýan topardan çykmak bilen çäklenmän, birinji ýer bilen çykdy. Onuň garşydaşlary - "PSŽ", "Milan" we "Nýukasl" bolupdyr. Pleý-off tapgyrynda dortmundlylar Eýndhowenden "PSW-ni" we Madridiň "Atletikosyny" ýaryşdan çykardylar. Ýarym finalda bolsa iki gezek "PSŽ-den" üstün çykdylar 
Şeýle-de bolsa, final duşuşygynda "Real" bilen deňeşdirilende "Borussiýanyň" ýeňşe bolan mümkinçilikleri az görnüp bilner. Belläp geçsek, "Real" Çempionlar ligasynyň final tapgyrynda 18 gezek çykyp, 14 gezek ýeňiş gazandy. Toparlaýyn tapgyrda "Real" "Napoliden", "Bragadan" we "Union Berlinden" ybarat toparda üstün çykdy. Pleý-off-da bolsa "Leýpsigden", ýaryşyň häzirki çempionlary "Mançester Sitiden" we "Bawariýadan" üstün çykdylar.
"Borussiýa" nobatdaky gezek ýeňşe bolan erkini görkezip, Madridiň klubunyň agalygyna rüstem gelip bilermi?
Muny biz 1-inden 2-nji iýuna geçilýän gije bileris. Duşuşyk Aşgabat wagty bilen 00:00-da başlanar. Oýny «Матч ТВ» teleýaýlymy görkezer.


düýn 15:34
4809

Gurban Berdiýew Azerbaýjanyň "Turan" klubunyň baş tälimçisi boldy

22-nji iýunda Gurban Berdiýew resmi taýdan Azerbaýjanyň «Turan» futbol klubunyň baş tälimçisi boldy. Taraplaryň degişli ylalaşyga gol çekendiklerini klubuň sport direktory Samed Nasibow habar berdi. Berdiýew bilen...

düýn 12:06
7296

Ýewro-2024: Gruziýanyň ilkinji utugy, Portugaliýa pleý-off-da, Belgiýa Rumyniýany utdy

Germaniýada futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň E we F toparlarynyň arasynda ikinji tapgyr duşuşyklar geçirildi. Gruziýanyň milli ýygyndysy Çehiýa bilen 1:1 deňme-deň oýnady. Gamburgda geçen oýun ahyryna çenli...

düýn 00:13
8875

Futbol boýunça Afrika milletleriniň kubogy yza süýşürildi

Afrika milletleriniň kubogy – 2025-iň soňky tapgyry 2025-nji ýylyň 21-nji dekabryndan 2026-njy ýylyň 18-nji ýanwary aralygynda Marokkoda geçiriler. Bu barada Afrikanyň Futbol Konfederasiýasynyň (CAF) resmi saýtyna...

22.06.2024 17:48
10269

“Ýewroda” 16 ýaşly Ýamal 23:00-dan giç oýnasa, Ispaniýa jerime salnyp bilner

Ýewro-2024-de çykyş edýän Ispaniýanyň milli ýygyndysyna kämillik ýaşyna ýetmedikleriň zähmeti baradaky Germaniýanyň kanunlarynyň bozulandygy üçin jerime salnyp bilner. Munuň sebäbi ýaryşyň taryhynda iň ýaş oýunçy...