Arkadag şäheri ilkinji gezek Medeniýet hepdeligini kabul etmäge taýýarlanýar

  • 01.06.2024 07:36
  • 5817
Arkadag şäheri ilkinji gezek Medeniýet hepdeligini kabul etmäge taýýarlanýar

2024-nji ýylda Medeniýet hepdeligini Arkadag şäherinde geçirmek meýilleşdirilýär. Hepdeligi geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada wise-premýer M.Mämmedowa habar berdi.

Wise-premýer Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde dürli çäreleriň guraljakdygyny aýdyp, Medeniýet hepdeliginiň Meýilnamasynyň taslamasyny we nyşanynyň teklip edilýän taslama görnüşlerini Türkmenistanyň Prezidentiniň garamagyna hödürledi.
Prezident Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, Medeniýet we sungat işgärleriniň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlap Medeniýet hepdeligini ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy.
Şeýle hem wise-premýere medeniýetimizi ösdürmek, milli mirasymyzy gorap saklamak hem-de halkara derejesinde giňden wagyz etmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmek babatda görkezmeler berildi.


şu gün 14:30
849

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

düýn 17:29
4390

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...

18.06.2024 09:41
20192

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
5113

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...