Puççinniniň hormatyna konsert: italiýaly wokalçy Matteo Lippi Aşgabada geler

  • 25.05.2024 20:35
  • 4781
Puççinniniň hormatyna konsert: italiýaly wokalçy Matteo Lippi Aşgabada geler

5-nji iýunda Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Italiýanyň iň meşhur opera kompozitorlaryndan biri bolan Jakomo Puççinniniň aradan çykmagynyň 100 ýyllygyna bagyşlanan konsert geçiriler.

Konsert programmasy Puççinniniň “Toska”, “Madam Batterflaý” we “Turandot” ýaly meşhur opera eserlerini öz içine alýar. Tomaşaçylar italiýaly tenor Matteo Lippi, türkmen aýdymçysy Bahar Durdyýewa we Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestri tarapyndan ýerine ýetiriljek Puççinniniň opera dünýäsi bilen tanşarlar.
Çäre Italiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasy we Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan gurnalyp, Italiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň açylmagynyň 10 ýyllygy mynasybetli geçirilýär.
Konserte giriş mugt. Wagty: 19:00.
Matteo Lippi Toti dal Monte (Trewizo, 2013) adyndaky halkara wokal bäsleşiginiň ýeňijisi. Ol Mario del Monako (Trewizo) adyndaky Komunale we Pergolezi (Jezi) we Akwila (Fermo) adyndaky Komunale teatrlarynda çykyş edipdir. Wenesiýadaky “La Feniçe”, Neapoldaky San Karlo, Norwegiýanyň milli operasy (Oslo), Niderland milli operasy (Amsterdam), Patyşalyk Daniýa operasy (Kopengagen) teatrlarynda we Moskwanyň Uly teatrynda solist hökmünde çykyş edipdir.


düýn 07:39
3002

14-19-njy iýunda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry: 15.06.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00; 16.06.2024 «Gelin gelýär...» 19:00; 17.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00...

12.06.2024 16:08
7399

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 16-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

12.06.2024 15:34
4731

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň Döwlet sirklerinde şüweleňler geçiriler

Türkmenistanyň Döwlet sirki 16-njy iýunda sagat 18:00-da sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlaryň dowamynda sahnada Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň dünýä belli “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar...

12.06.2024 01:47
36315

Ogulgerek Berdimuhamedowa Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň maşgalasyna ýüpekden dokalan haly sowgat berdi

Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň saparynyň ikinji gününiň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa dostlukly ýurduň baştutanynyň maşgalasy Kim...