«Barselona» Hawini tälimçilikden boşadandygyny resmi taýdan habar berdi

  • 25.05.2024 08:52
  • 11227
«Barselona» Hawini tälimçilikden boşadandygyny resmi taýdan habar berdi

«Barselona» Hawini klubuň baş tälimçisi wezipesinden boşatdy. Bu karar Hawiniň , klubuň prezidenti Žoan Laporta, sport meseleleri boýunça wise-prezidenti Rafa Ýuste, sport direktory Deku, şeýle hem Hawiniň kömekçisi - Oskar Ernandes we Serhio Alegri bilen duşuşygyň netijesi boýunça kabul edildi.

Hawi "Barselona" 2021-nji ýylyň noýabryndan bäri tälimçilik edýärdi. Onuň ýolbaşçylygynda klub 2022/23 möwsümde La Liganyň çempionlygyny, şeýle hem Ispaniýanyň Superkubogyny aldy. Umumylykda, klub Hawiniň tälimçiliginde jemi 141 duşuşyk geçirdi, şolarda 89 ýeňiş, 29 ýeňliş we 23 gezek deňme-deňlik gazanyldy.
«Barselona» goşandy üçin Hawä minnetdarlyk bildirýär we geljekki karýerasynda oňa üstünlik arzuw edýär. Baş tälimçi hökmünde Hawi "Barselonada" soňky duşuşygyny şu ýekşenbe güni Sewilýada geçirer.
"Barselonanyň" täze baş tälimçisi ýakyn günlerde belli ediler diýlip garaşylýar. Maglumatlara görä, bu wezipä nemes hünärmeni Hans-Diter Flik bellenilip bilner.

Habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä, Hawini işden çykarmak hakynda karar onuň klubdaky ykdysady ýagdaýlar baradaky aýdanlaryndan soň kabul edildi. Klub Hawä we onuň tälimçiler toparyna 20 million ýewro öwez tölegini tölemeli.


düýn 10:11
7779

Belgiýa Slowakiýadan utuldy. Ýewro-2024-üň 4-nji oýun gününiň netijeleri

Germaniýada dowam edýän futbol boýunça Ýewropa çempionatynda Ukrainanyň milli ýygyndysy garaşylmadyk ýagdaýda Rumyniýadan 3:0 hasabynda utuldy. Geçen Ýewro-da çärýek final tapgyra barmagy başaran ukrainalylar ähli...

17.06.2024 16:36
7544

Ýewro-2024-üň üçünji oýun gününiň netijeleri

Ýekşenbe güni, 16-njy iýunda Germaniýada dowam edýän Ýewropa çempionatynda C we D toparlaryň ilkinji duşuşyklary geçirildi. D toparyň duşuşygy Gamburgda geçdi. Niderlandlar 2:1 hasap bilen Polşadan üstün çykdylar...

17.06.2024 11:14
7253

adidas Ýewro-2024 mynasybetli Jud Bellingem bilen reklama kampaniýasyny hödürledi

adidas kompaniýasy motiwasiýa we töwerekdäkileriň basyşyna garşy göreşmäge bagyşlanan mahabat kampaniýasyny çykardy. Ýewro-2024-e bagyşlanyp çykarylan ruhlandyrýan wideoroligiň baş gahrymany Angliýanyň milli ýygyndysynyň...

17.06.2024 10:56
8200

Albaniýaly futbolçy 22-nji sekuntda Italiýa gol geçirip, rekord goýdy

Albaniýanyň milli ýygyndysynyň ýarymgoragçysy Nedim Baýrami Ýewropa çempionatlarynyň taryhynda iň çalt goly geçirdi. Ol Ýewro-2024-üň toparlaýyn tapgyrynyň birinji oýnunda Italiýanyň milli ýygyndysynyň derwezesine...