Hytaý dünýäde üçünji awtomobil eksportçysy: ol ABŞ-dan we Meksikadan öňe geçdi

  • 23.05.2024 15:01
  • 23409
Hytaý dünýäde üçünji awtomobil eksportçysy: ol ABŞ-dan we Meksikadan öňe geçdi

Hytaý 2023-nji ýylda awtomobilleri dünýä bazarlaryna ibermek boýunça pul aňlatmasynda ABŞ-dan we Meksikadan öňe geçip, üçünji orny eýeledi. Bu ugurda öňdebaryjylar Germaniýa we Ýaponiýa bolmagynda galýar diýip, RIA Nowosti açyk maglumatlara esaslanyp habar berýär.

Geçen ýyl Hytaý ýeňil awtomobilleriň, awtobuslaryň, ýük ulaglarynyň we ýörite ulaglaryň eksportyny rekord 97 mlrd dollara çenli artdyrdy. Bu hem oňa Meksikadan we ABŞ-dan öňe geçip, 8,4% paý bilen üçünji orny eýelemäge mümkinçilik berdi. Şol bir wagtyň özünde Hytaý global awtoulag bazarynda bolmakda iň uly ösüşi görkezdi – 2,1 göterim punkt.
Şeýle-de bolsa, oňa heniz dünýäniň iň uly awtoulag eksportçylary bolan Germaniýadan we Ýaponiýadan öňe geçmek başardanok. Birinjisi öňdebaryjy awtomobil üpjün edijisi bolup, eksportyny 172 mlrd dollardan 197 mlrd dollara çenli artdyrdy, ýöne onuň dünýä bazaryndaky paýy 1,2 göterim punkt, 17,1%-e çenli azaldy. Ýaponiýa 123 mlrd dollar bilen ikinji orny saklady. Ol öz paýyny 10,5%-den 10,6%-e çenli artdyrdy.
Bäşligi Meksika we ABŞ jemleýär. Meksika eksporty 16%, 95 mlrd dollara çenli ýokarlandyryp, bazaryň 8,3%-ini, ABŞ 13%, 89 mlrd dollara çenli ýokarlandyryp, bazaryň 7,8%-ini eýeledi. Şeýle-de, 2023-nji ýylyň jemi boýunça öňdebaryjylaryň onlugyna Günorta Koreýa, Ispaniýa, Kanada, Beýik Britaniýa we Fransiýa girdi.
Umuman alanyňda, 2023-nji ýylda ýurtlar 1,15 trln dollardan gowrak mukdarda ýeňil awtoulaglary, awtobuslary, ýük ulaglaryny we ýörite ulaglary eksport etdiler. Bu bir ýyl ozalkydan tas 23% köpdür.


20.06.2024 16:54
11814

Xpeng Huitian-yň uçýan awtoulagy Pekinde ilkinji uçuşyny amala aşyrdy

Hytaýyň halkara ykdysady we söwda ýarmarkasynda Xpeng Huitian-iň uçýan Voyager X2 awtoulagynyň ilkinji uçurylyşy boldy. Bu pes belentlikden uçýan uçaryň, şol sanda uçýan ulagyň, Pekiniň Dasin halkara howa menziliniň...

19.06.2024 16:54
12265

Hytaýda Toyota Venza 2024 çykdy. Ilkinji müşderilere 3,4 müň dollar bonus berler

GAC Toyota bilelikdäki kärhanasy täze Toyota Venza 2024 krossowerini satuwa çykardy. Awtoulag 10 sany bezeg komplektasiýasynda görkezilýär, olaryň 5-si 2,0 litrlik benzinli hereketlendiriji, galanlary bolsa 2,5...

18.06.2024 16:36
16148

Sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we wnedorožnikleriň sanawy düzüldi

Abraýly iSeeCars çeşmesi tarapyndan geçirilen barlag 5 we 10 ýyl sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we ulaglaryň haýsylardygyny kesgitledi. Bäş ýyl sürlen awtoulaglaryň arasynda birinji orny Chevrolet Trax eýeledi...

18.06.2024 10:20
5163

Täze Volkswagen Golf we Golf GTI hödürlendi

Hytaýyň Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi Volkswagen Golf we Golf GTI-niň täze görnüşlerini makullady we modelleriň 2024-nji ýylda Hytaý bazaryna çykjakdygyny tassyklady. Täzelenen awtoulaglar daşarda...