Mbappe Parižde 250 adamlyk hoşlaşyk agşam naharyny gurnady. Çagyrylanlaryň içinde Makron hem bar

  • 21.05.2024 23:50
  • 24113
Mbappe Parižde 250 adamlyk hoşlaşyk agşam naharyny gurnady. Çagyrylanlaryň içinde Makron hem bar

"PSŽ-niň" hüjümçisi Kilian Mbappe Parižiň merkezinde 250 adamlyk agşam naharyny gurnap, klub we şäher bilen hoşlaşdy. Çagyrylan myhmanlaryň arasynda Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makron hem bardy, ýöne döwlet Baştutany bu çärä gatnaşyp bilmedi, diýip Le Parisien habar berýär.

Agşamlyk nahary Mbappe-niň Pariž hekaýasynyň iň soňky nokady boldy, çünki klub bilen şertnamasy öňümizdäki tomus gutarýar. 25 ýaşly futbolçynyň “Real” bilen 5 ýyllyk şertnama baglaşyp, Madrid klubunyň oýunçysy bolmagyna garaşylýar.
Millionlarça dollarlyk teklipler baradaky myş-myşlara garamazdan, Mbappe "Realda" "PSŽ-den" alýan aýlygyndan pes aýlyk almaga razy boldy. Şeýle-de bolsa, oýunçynyň 150 million ýewro gol çekmek hukugynyň bardygy, bellenip geçilýär.
"PSŽ-niň" prezidenti Nasser Al-Helaifi bu çärä gatnaşmady. Ondan öň fransuz KHBS-si futbolçynyň klubdan çykmak karary sebäpli onuň Mbappe bilen bolan dawasy barada habar beripdiler.
Bu möwsümde Mbappe 27 gol, 7 netijeli geçirim edip, 1-nji Liganyň iň köp gol geçiren oýunçysy boldy. "PSŽ" üçin ol 47 oýunda 44 gol we 10 netijeli geçirim etdi.


düýn 10:11
7779

Belgiýa Slowakiýadan utuldy. Ýewro-2024-üň 4-nji oýun gününiň netijeleri

Germaniýada dowam edýän futbol boýunça Ýewropa çempionatynda Ukrainanyň milli ýygyndysy garaşylmadyk ýagdaýda Rumyniýadan 3:0 hasabynda utuldy. Geçen Ýewro-da çärýek final tapgyra barmagy başaran ukrainalylar ähli...

17.06.2024 16:36
7544

Ýewro-2024-üň üçünji oýun gününiň netijeleri

Ýekşenbe güni, 16-njy iýunda Germaniýada dowam edýän Ýewropa çempionatynda C we D toparlaryň ilkinji duşuşyklary geçirildi. D toparyň duşuşygy Gamburgda geçdi. Niderlandlar 2:1 hasap bilen Polşadan üstün çykdylar...

17.06.2024 11:14
7253

adidas Ýewro-2024 mynasybetli Jud Bellingem bilen reklama kampaniýasyny hödürledi

adidas kompaniýasy motiwasiýa we töwerekdäkileriň basyşyna garşy göreşmäge bagyşlanan mahabat kampaniýasyny çykardy. Ýewro-2024-e bagyşlanyp çykarylan ruhlandyrýan wideoroligiň baş gahrymany Angliýanyň milli ýygyndysynyň...

17.06.2024 10:56
8200

Albaniýaly futbolçy 22-nji sekuntda Italiýa gol geçirip, rekord goýdy

Albaniýanyň milli ýygyndysynyň ýarymgoragçysy Nedim Baýrami Ýewropa çempionatlarynyň taryhynda iň çalt goly geçirdi. Ol Ýewro-2024-üň toparlaýyn tapgyrynyň birinji oýnunda Italiýanyň milli ýygyndysynyň derwezesine...