Motoryň sesine küýseginde: Lamborghini V12-siniň motor sesini winil plastinkasyna ýazgy etdi

  • 15.05.2024 07:03
  • 6968
Motoryň sesine küýseginde: Lamborghini V12-siniň motor sesini winil plastinkasyna ýazgy etdi

Özüniň ses enjamlary bilen tanalýan Technics firmasy we Y-görnüşli elementli, superkar öndürýän Lamborghini özboluşly winil plastinkalaryny oýnadýan enjamy döretmek üçin birleşdiler diýip, auto.ru ýazýar.

DJ-leriň arasynda meşhur bolan model Technics SL-1200MK7-iň ýörite wersiýasy, Y-görnüşli elementli Lamborghini stilindäki dizaýny aldy. Enjam Lamborghini palitrasyna gabat gelýän, 3 reňkde bolar: mämişi, ýaşyl we sary.
Hyzmatdaşlygyň esasy 12 silindrli “Lamborghini” hereketlendirijileriniň sesleriniň ýazgylary bolan winil plastinkasy boldy. Winil alty sany nyşanly modeliň sesini öz içine alýar - 400GT 2+2, Miura SV, Countach 25th Anniversary, Diablo 6.0 SE, Murcielago LP 640 we iň täze Revuelto. Bularyň hemmesi, diňleýjileri Lamborghini hereketlendirijileriniň dünýäsine alyp gidýärler.
Plastinka diňlemä nostalgiki atmosferany goşýan, Lamborghini-niň aýlanýan tekeriniň şekili bilen bezelen.
Plastinkalaryň toplumy üçin sargytlar eýýäm açyk, ýöne onuň bahasy entek aýan edilmedi.


08.04.2024 05:49
22486

Iň seýrek Lamborghini Veneno alyjy tapylanok

Seýrek duş gelýän Lamborghini Veneno Roadster superkary SBX Cars onlaýn-bazarynda satuwa çykarylýar. Bu öndürilen dokuz nusganyň ikinjisidir. Bahasy takyk aýdylmaýar, ýöne Dubaýdaky VIP Motors söwda dellaly 2022...

30.03.2024 23:50
8965

Lamborghini 20 ýylda ilkinji gezek logotipini üýtgetdi

Italiýanyň Lamborghini kompaniýasy 20 ýyldan gowrak wagtyň içinde ilkinji gezek “gazaba münen öküzli” logotipini üýtgetdi. Bu barada öndürijiniň saýtynda habar berilýär. Täze nyşan öküziň şekilini saklap galdy...

24.03.2024 18:13
15181

Lamborghini ýylyň dowamynda rekord girdeji gazanandygyny habar berdi

Italiýanyň Lamborghini superkar öndürijisi 2023-nji ýylyň jemini jemledi, netijede ýyl birnäçe görkeziji boýunca kompaniýa üçin rekord ýyl boldy. Lamborghini taryhynda ilkinji gezek 10 000-den gowrak awtoulag satdy...

20.01.2024 14:31
6841

Lamborghini ýylda 10 müňden gowrak awtoulag satyp, rekordyny täzeledi

2023-nji ýylda aşa döwrebap premium sport awtoulaglaryny öndürýän italýan öndürijisi Lamborghini 60 ýaşady. Ýubileý ýylynda kompaniýa 10112 awtoulag satyp, öz rekordyny täzeläp bildi. Bu 2022-nji ýyldakydan 10%...