Nissan söwda dilerlerine awtoulaglaryny has uly arzanlaşyk bilen satmaga rugsat berdi

  • 12.05.2024 20:27
  • 8805
Nissan söwda dilerlerine awtoulaglaryny has uly arzanlaşyk bilen satmaga rugsat berdi

Ammarlaryň önümden çakdanaşa doludygy sebäpli, Nissan ABŞ-daky söwda dilerlerine awtoulaglary maslahat berlen bölek satuw bahasyndan hem arzan satmaga rugsat berdi diýip, IXBT habar berýär.

Cox Automotive-iň berýän maglumatlaryna görä, Nissan awtoulaglary satyn alynmazdan öň 98 günläp dilerleriň ambarlarynda durýar.
Satuwy höweslendirmek we täze modellere ýer boşatmak üçin (täze Nissan Kicks ýaly) awtoulag öndürijisi dellallara maslahat berlen bölek satuw bahasyndan 10% -e çenli arzanladyş teklip etmäge rugsat berdi. Uly Nissan Armada bolsa 15%-e çenli arzanladyş goýlup bilner.
Şol bir wagtyň özünde arzanladyşdan çekilen zyýan dilerleriň öz gerdenine düşýär. Şeýle-de bolsa, bu olara baha kesmekde erkinlik berýär we saklanyşa gidýän çykdajylaryny azaldýar.
Arzanladyşlar ähli modeller üçin ulanylyp bilinýän hem bolsa, aslynda olar diňe az islegli modeller we bezeg derejeleri satyljak bolanda hödürlenýär. Mysal üçin, arzanladyş 52 000 dollarlyk Nissan GT-R-a ýa-da Nissan Pathfinder Platinum 2024 üçin ulanylmaýar.


14.05.2024 13:15
28189

Täze Toyota Camry 2025 öňküsinden has arzan we tehnologiki taýdan ösen bolup çykdy

Iň täze Toyota Camry 2025 diňe bir köp sanly tehnologiki gowulandyrmalara eýe bolman, eýsem, öňküsinden has güýçli hem-de arzan boldy. IXBT-iň maglumatlaryna görä, esasy üýtgeşiklik - benzin hereketlendirijilerinden...

24.04.2024 12:48
6703

Nissan Murano-nyň keşbini üýtgedýär: arkadan Porsche, öňden Acura meňzeýär, kapotyň astynda bolsa turbo bar

Nissan Murano krossoweriniň geljekki nesli düýpli üýtgeşmeler alar diýip, Carscoops habar berýär. Hususan-da, awtoulagyň täze dizaýny aljakdygy we öň tarapyndan Acura MDX-i we yz tarapyndan Porsche-ni ýada salmak...

19.04.2024 18:54
8452

Täzelenen Nissan Qashqai hödürlendi: täze keşp, täze tehnologiýalar

Nissan kompaniýasy ýakyn wagtda Ýewropanyň we käbir beýleki sebitleriň bazarlarynda peýda boljak Qashqai krossoweriniň täzelenen görnüşini hödürledi diýip, auto.ru habar berýär. Modeliň daşky görnüşi düýpli üýtgedildi:...

18.04.2024 18:00
26505

ABŞ-da Toyota Camry 2025 satuwa çykdy: ol 2 müň dollar gymmatlady

2025-nji ýylyň Toyota Camry awtomobili ABŞ-da satylyp başlandy we bahalar 29 495 dollardan başlaýar. Bu baha diňe esasy LE komplektasiýaly awtomobili satyn alyp bolýar diýip, Motor1.com neşiri ýazýar. Habar berlişi...