Şotlandiýa täze hökümet baştutanyny saýlady

  • 09.05.2024 13:06
  • 2822
Şotlandiýa täze hökümet baştutanyny saýlady

Şotlandiýanyň mejlisi Jon Suinnini hökümetiň täze baştutany edip saýlady diýip, BBC habar berýär.

STV teleýaýlymynyň bellemegine görä, Suinni wezipesini tabşyran Hamza Ýusufyň ornuna geçmek bilen, Şotlandiýanyň taryhynda ýedinji Birinji ministr boldy. Suinni ozal wise-premýeriň wezipesinde we beýleki esasy hökümet wezipelerinde işledi.
Jon Suinni Şotlandiýanyň Beýik Britaniýadan özbaşdaklygyny alyp, berkemeginiň aram tarapdary hökmünde tanalýar. Syýasatçy baştutanlyga geçip, ykdysadyýet, işsizlik we ýaşaýyş üpjünçiligi bilen baglanyşykly meseleleri çözmäge ünsi jemlejekdigini aýtdy.


düýn 07:40
1418

Gitanas Nauseda Litwanyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlandy

Litwanyň häzirki Prezidenti Gitanas Nauseda ikinji möhlete gaýtadan saýlandy. Baş saýlaw komissiýasynyň maglumatlaryna görä, ol Prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda ýurduň 1895 saýlaw uçastogynda býulletenler...

26.05.2024 19:03
7111

Beýik Britaniýada parlamentiň dargadylýandygy we irki saýlawlaryň geçiriljek senesi yglan edildi

Ýurduň premýer-ministri Rişi Sunak 4-nji iýulda Beýik Britaniýada möhletinden öň  ählumumy (parlament) saýlawlarynyň geçiriljekdigini aýtdy diýip, “Bi-Bi-Si” habar berýär. “Onuň Alyhezretinden [Karl III] parlamenti...

24.05.2024 07:33
7633

Beýik Britaniýanyň patyşasy Karl III-niň baýlygy tas 775 mln dollara çenli artdy

Beýik Britaniýanyň 74 ýaşly patyşasy Karl III-niň baýlygy 12,7 mln dollar artyp, 774 mln dollardan (610 mln funt sterling) gowrak boldy. Bu barada “The Sunday Times-yň” 2024-nji ýyl üçin ýurduň iň baý adamlarynyň...

23.05.2024 15:29
4902

Serdar Berdimuhamedow Wýetnamyň saýlanan Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap To Lama Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutany şu ýakymly mümkinçilikden...