BMG 25-nji maýy Bütindünýä futbol güni diýip yglan etdi

  • 08.05.2024 12:54
  • 4334
BMG 25-nji maýy Bütindünýä futbol güni diýip yglan etdi

BMG-niň Baş Assambleýasy 25-nji maýy Bütindünýä futbol güni diýip yglan edýän rezolýusiýany kabul etdi. Bu barada TASS habar berýär.

Bu karar 1924-nji ýylda Pariždäki tomusky Olimpiýa oýunlarynyň çäklerinde dürli sebitlerden wekilleriň gatnaşmagynda geçirilen taryhda ilkinji halkara futbol ýaryşynyň 100 ýyllygyna bagyşlandy.
BMG-niň rezolýusiýasy agza ýurtlary şulara çagyrýar:

  • - Sporty we fiziki işjeňligi, şol sanda futboly ösdürmek boýunça milli we ýerli maksatnamalary işläp taýýarlamaga we durmuşa geçirmäge;
  • -  Sportuň üsti bilen ilatyň fiziki we akyl saglygyny berkitmäge ýardam etmäge;
  • -  Jemgyýetde sport medeniýetini terbiýelemäge;
  • -  Milli ileri tutulýan ugurlara laýyklykda Bütindünýä futbol gününi bellemäge;
  • -  Beýlekiler bilen bir hatarda, bilim we maglumat beriş maksatnamalarynyň çäklerinde-de hemmeler üçin futbolyň peýdasy barada maglumat ýaýratmaga.

düýn 18:06
9475

Lewandowskiý 2020-nji ýyldaky “Altyn top” baýragyny alyp biler

“France Football” žurnaly Ispaniýanyň “Barselonasynyň” hüjümçisi Robert Lewandowskä 2020-nji ýyldaky “Altyn top” baýragyny bermegi göz öňünde tutýar. Bu barada Diario Sport habar berýär diýip, RIA Nowosti ýazýar...

düýn 17:39
4189

“Barselona” şowsuz möwsümden 40 mln ýewro töweregi pul tygşytlady

Häzirki möwsümde Kataloniýanyň “Barselonasynyň” şowsuz çykyşy kluba ep-esli serişde tygşytlamaga mümkinçilik berdi diýip, AS neşiri habar berýär. Maglumatlara görä, klub Ispaniýanyň çempionatyndaky, Ispaniýanyň...

düýn 14:09
5168

La Liga möwsümiň iň gowy tälimçisi üçin baýraga dalaşgärleri saýlady

La Liga 2023/24-möwsüminiň jemi boýunça iň gowusy adyna dalaş edýän tälimçileriň atlaryny yglan etdi. Sanawa Karlo Ançelotti (“Real”), Miçel Sançes (“Žirona”), Ernesto Walwerde (“Atletik”), Diego Simeone (“Atletiko”)...

düýn 07:23
7857

UEFA “Mançester Siti” bilen “Žironany” Çempionlar ligasyna goýbermän biler

UEFA iki klubuň hem Çempionlar ligasynyň indiki möwsümine gatnaşyp bilmekleri üçin “Mançester Sitiniň” eýelerinden “Žironadaky” paýynyň bir bölegini satmagyny talap edýär diýip, The Times habar berýär. Sebäbi iki...