Iň meşhur moda brendleriniň reýtinginiň lideri üç ýyl bäri üýtgemeýär

  • 29.04.2024 21:37
  • 12927
Iň meşhur moda brendleriniň reýtinginiň lideri üç ýyl bäri üýtgemeýär

Miu Miu fransuz brendi modalar dünýäsinde hökmüni ýörediji derejesini nobatdaky gezek subut etdi. Bu brend Lyst portalynyň wersiýasy boýunça iň meşhur brendleriň sanawynda birinji orny eýeledi.

Personal maslahatlar portaly bolan Lyst  internet ulanyjylarynyň gözleg isleglerini seljerip, fashion-senagatynyň iň meşhur şahslarynyň, brendleriň we wakalaryň her çärýek üçin reýtingini düzýär. Analitikleriň bellemegine görä, bu çärýekde Miu Miu brendine gyzyklanma 8% artdy.
Bu eýýäm Miu Miu brendiniň Prada we Loewe ýaly moda ägirtlerini yzda galdyran üçünji ýyly. Bu ugurda esasy orny wirus derejesinde meşhurlyk gazanan birnäçe önümler, şol sanda New Balance birleşigiň netijesinde dörän 530 Sl Sneaker krossowkalary eýeleýär. Bu krossowkalar sanlyja sagatlaryň içinde satylyp gutardy.
Iň meşhur moda brendleriniň sanawynda ilkinji orunlary şeýle hem Bottega Veneta, Saint Laurent, Moncler we Versace eýeledi.

23.05.2024 14:00
2690

Liwerpul bir hepdelik “Teýlor-Taun” bolar: şäher pop ýyldyzyň konsertlerine taýynlanýar

Teýlor Swiftiň ýakyn wagtda Liwerpulda boljak konsertleriniň hormatyna şäher adyny bir hepde "Teýlor-Taun" diýip üýtgeder diýip, BBC ýazýar Iýun aýynyň 8-14-i aralygynda aýdymçynyň dünýäniň dürli künjeginden gelen...

13.05.2024 16:54
21449

Täze ugur: Meşhur eşik brendleri toý köýneklerini öndürip başlady

Abercrombie & Fitch, Forever 21, Boot Barn, Shein we Lulus ýaly esasy egin-eşik kompaniýalary önümleriniň görnüşlerini köpeldip başladylar diýip, CNN habar berýär. Toý nysagynda täze ugruň ünsi gymmat we pajarly...

05.05.2024 14:46
3488

Meril Strip Kann festiwalynyň abraýly “Altyn palma şahasyny” alar

Amerikaly aktrisa, üç gezek “Oskar” baýragynyň eýesi Meril Strip 14-25-nji maý aralygynda geçiriljek 77-nji Kann film festiwalynyň hormatly myhmany bolar. Film festiwalynyň açylyşy güni kino sungatyna goşan önjeýli...

20.04.2024 07:06
6225

Dua Lipa, Miýadzaki we Werstappen “Time” tarapyndan iň abraýly adamlaryň TOP-100-lügine goşuldy

“Time” žurnaly 2024-nji ýylyň iň abraýly 100 adamynyň sanawyny hödürledi. Sanaw diýseň özboluşly boldy. Oňa kino, aýdym-saz, sport, žurnalistika, aktiwizm ýaly dürli ugruň wekilleri goşuldy. Kino işgärleriniň arasyndan...