Amazonyň täze filminde Raýan Gosling Gün ulgamyny terk eder

  • 23.04.2024 22:20
  • 5154
Amazonyň täze filminde Raýan Gosling Gün ulgamyny terk eder

Amazonyň Prime Video hyzmaty Endi Weýeriň adybir romany esasynda döredilen “Ave Mariýa” taslamasy” atly täze ylmy-fantastiki filmi yglan etdi. Baş keşbi Raýan Gosling ýerine ýetirip, ol astronawt bolan mekdep mugallymy Raýland Greýsiň keşbinde oýnar diýip, Hypebeast ýazýar.

Film ýakyn geljekde boljak wakalar barada gürrüň berer. Greýs kosmos stansiýasynda özüne gelip, kimdigini we nädip ol ýere düşendigini ýadyna salyp bilmeýär. Ýuwaş-ýuwaşdan özüniň Ýerden 12 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýerleşýän Tau Kita ulgamyna ekspedisiýa iberilendigini aňşyryp başlaýar. Missiýanyň maksady adamzady golaýlap gelýän betbagtçylykdan halas etmegiň ýoluny tapmak.
Filme “Lego. Film” we “Möý-adam: Älem içre” filmindäki işleri bilen tanalýan Fil Lord we Kristofer Miller režissýorlyk eder.
Filmiň edebi esasyny ýerine ýetiriji prodýuser hem bolup çykyş edýän Drýu Goddard ýazdy. Filmi surata düşürmek işleri 2024-nji ýylyň iýun aýynda başlar we IMAX formatynda geçer. ““Awe Mariýa” taslamasy”-nyň ilkinji görkezilişi 2026-njy ýylda geçer.
Ondan öň Raýan Gosling bilen Margot Robbiniň “Ouşeniň on bir dosty” filminde çykyş etjekdigi mälim bolupdy.


düýn 18:09
15148

Aýa ýalandan gonuşyň surata düşürilişi baradaky filmiň treýleri çykdy

Sony Pictures Entertainment studiýasy baş keşpleri Skarlett Ýohanssonyň we Çenning Tatumyň ýerine ýetirmeginde “Maňa Aýy görkez” («Покажи мне Луну», “Fly me to the moon”) komediýa filminiň treýlerini hödürledi...

düýn 16:24
2015

Disney+ “Tapmaça” animasion filminiň esasynda multserial taýýarlaýar

Disney+ striming hyzmaty meşhur “Tapmaça” («Головоломка») animasion filminiň esasynda multserial çykarar. Bu barada Entertainment Weekly bilen söhbetdeşlikde Pixar-yň döredijilik müdiri we franşizany dörediji Pit...

düýn 15:17
7740

Russiýada “Uruş we parahatçylyk” romany esasynda iki sany täze film surata düşüriler

“Rossiýa” teleýaýlymy “Kinopoisk” we Start onlaýn-kinoteatrlary bilen bilelikde Lew Tolstoýyň “Uruş we parahatçylyk” (“Война и мир”) romany esasynda köp seriýaly filmi surata düşürmegiň üstünde işläp başlady diýip...

düýn 00:15
5113

Doktor Strenj “Ar alyjylaryň” bäşinji bölümine gaýdyp gelýär. Film 2025-nji ýylda surata düşüriler

Ýakynda britaniýaly aktýor Benedikt Kamberbetç Netflix kanallarynyň birinde görkezilen wideoda özüniň meşhur rollary barada gürrüň berip, “Ar alyjylar 5” filminde Doktor Strenjiň keşbini ýerine ýetirjekdigini aýtdy...