“Galkan” Aşgabatdaky hokkeý boýunça halkara ýaryşda altyn medala mynasyp boldy

  • 21.04.2024 10:52
  • 11569
“Galkan” Aşgabatdaky hokkeý boýunça halkara ýaryşda altyn medala mynasyp boldy

20-nji aprelde Aşgabadyň sportuň gyşky görnüşleri boýunça sport toplumynda hokkeý boýunça halkara ýaryş tamamlandy, baş baýragy Türkmenistanyň “Galkan” kluby aldy. Final oýnunda Türkmenistan IIM-iň hokkeý kluby RF-iň Tatarstan Respublikasyndan “ADIHIC-Kazan” klubuny 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) hasabynda utdy.

Iki topar hem ýekeje ýeňlişe-de sezewar bolman, toparlaýyn tapgyry üstünlikli geçdiler we netijede ýaryşyň esasy kubogy ugrundaky aýgytly oýna gatnaşmaga hukuk gazandylar.
Ýaryşyň ýapylyş dabarasynda “Galkana” altyn medallar we Kubok gowşuryldy. “ADIHIC-Kazan” kümüş medallara mynasyp boldy.
Bürünç medallary şenbe güni üçünji ýer ugrundaky oýunda Özbegistanyň “Feniks” klubuny 12:4 (3:0, 6:2, 3:2) hasabynda utan “Volat” belarus toparynyň oýunçylary aldy.
Ýörite baýraklar bilen ýaryşyň eminleri-de we iň gowy oýunçylary-da: derwezeban Ýaroslaw Lagun (“Volat”), goragçy Musa Annasaparow (“Galkan”) we hüjümçi Aýdar Miftahow (“ADIHIC-Kazan”) sylaglandy.
Aşgabatda hokkeý boýunça halkara ýaryş 15 – 20-nji aprel aralygynda geçdi we oňa Bahreýnden, Belarusdan, Eýrandan, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Omandan, Russiýadan, Özbegistandan, Türkiýeden we Türkmenistandan toparlar gatnaşdy.


23.06.2024 15:34
7416

Gurban Berdiýew Azerbaýjanyň "Turan" klubunyň baş tälimçisi boldy

22-nji iýunda Gurban Berdiýew resmi taýdan Azerbaýjanyň «Turan» futbol klubunyň baş tälimçisi boldy. Taraplaryň degişli ylalaşyga gol çekendiklerini klubuň sport direktory Samed Nasibow habar berdi. Berdiýew bilen...

22.06.2024 19:08
22963

Ýagşymyradowyň PFL-de indiki garşydaşy belli boldy. Söweş 16-njy awgustda bolar

Türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradowyň indiki garşydaşy awstraliýaly Rob Wilkinson bolar. Agyr agramda PFL-iň Gran-prisiniň ýarym finalynyň çäklerinde geçiriljek söweş 16-njy awgustda bolar. Şenbe güni Solt...

22.06.2024 18:09
13465

Suwhan Öwezgeldiýew söweş sambosy boýunça Ulan-Udede geçirilen Gran-pri ýaryşynda çempion boldy

Aşgabat şäher prokuraturasynyň işgäri Suwhan Öwezgeldiýew Russiýa Federasiýasynyň Burýatiýa Respublikasynyň Ulan-Ude şäherinde geçirilen söweş sambosy boýunça halkara Gran-pri ýaryşynda çempionlyk guşagyna eýe...

22.06.2024 09:28
30013

Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýongy ýeňip, PFL-iň pleý-off tapgyryna çykdy

Şu gün ir säher bilen Solt-Leýk-Sitide (ABŞ) geçen MMA söweş sungatlarynyň garyşyk görnüşi boýunça «PFL 5» ýaryşynyň çäginde türkmenistanly söweşiji Döwletjan Ýagşymyradow kamerunly Simon Biýongdan üstün çykdy...