TikTok Instagrama meňzeş sosial ulgamy - TikTok Notes-i işe girizdi: wideolaryň ýerine suratlar we tekstler

  • 21.04.2024 10:21
  • 5759
TikTok Instagrama meňzeş sosial ulgamy - TikTok Notes-i işe girizdi: wideolaryň ýerine suratlar we tekstler

Gysga wideolardan soň, TikTok suratlaryň we tekstleriň formatyny özleşdirýär. Meşhur wideo hyzmatyň eýesi ByteDance TikTok Notes atly täze sosial ulgamy çykardy diýip, Mail.ru habar berýär.

Mugt programma häzirki wagtda App Store-da we Google Play-de diňe Kanadada we Awstraliýada elýeterlidir.
TikTok Notes Instagram-yň bäsdeşi hökmünde çykyş edýär, programma ulanyjylara özara suratlary, surat galereýalaryny we ýazgylary paýlaşmaga mümkinçilik berýär. Täzeden paýlaşmak, halanýanlarda ýatda saklamak we teswir bermek aýratynlyklary hem bar. Şeýle-de bolsa, Instagram-dan tapawutlylykda TikTok Notes size şahsy habarlaryňyzy ibermäge mümkinçilik bermeýär.
Programmanyň interfeýsi gysby we ýönekeý: işe başlanda ulanyjy iki bellik - “Siziň üçin” we “Abunalar” bilen garşylanýar. Birinji bölümde maslahat berilýän akkauntlaryň suratlary, ikinji bölümde diňe ýazylanlaryňyz bar. “Siziň üçin” bölümindäki lenta Pinteresti ýada salýan iki sütünli gözenege meňzeýär.
TikTok Notes - häzir beta synagynda we dünýä derejesinde çykaryljak wagty entek yglan edilmedi.


08.06.2024 07:01
25703

Ronaldu laýklaryň sany boýunça sosial ulgamlaryň rekordyny goýdy

Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň hüjümçisi Kriştianu Ronaldu laýklaryň sany boýunça sosial ulgamlaryň rekordyny goýdy. Bu barada Daily Mail habar berýär.  39 ýaşly futbolçy Mbappeniň Madridiň “Realyna” geçýändigi...

07.06.2024 12:07
2869

Instagram-da geçirip bolmaýan “reklama arakesmeleri” peýda boldy

Instagram ulanyjylary lentany dowam etdirmezden ozal reklama görmäge mejbur etjek täze bir funksiýany synagdan geçirýär. Sosial ulgam hasaplaýjy taýmerli geçirip bolmajak reklamany görkezýär. Ulanyjylar reklama...

05.06.2024 14:56
23031

Trampyň gadagan etmek islän TikTok platformasynda açan akkauntyna bir günde 3 mln adam ýazyldy

ABŞ-nyň öňki Prezidenti Donald Tramp TikTok-da hasaba alnandan soň, bir günüň dowamynda kanala 3 million adam ýazyldy, onuň platformadaky ilkinji wideosy 56 milliondan gowrak tomaşa ýygnady diýip, Afişa Daily habar...

26.05.2024 23:15
7700

TikTok döwlet KHBS-iň mazmunyny bellik eder

TikTok döwlet köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň (KHBS) öz platformasyna ýetirýän täsirini çäklendirmek boýunça çäreleri girizýär. Kompaniýanyň metbugat beýanatyna görä, döwlet neşirleriniň, teleýaýlymlarynyň...