Wirtual modelleriň arasynda dünýädäki ilkinji gözellik bäsleşigi geçiriler

  • 19.04.2024 15:19
  • 2396
Wirtual modelleriň arasynda dünýädäki ilkinji gözellik bäsleşigi geçiriler

Onlaýn platformalaryň biri emeli aň tarapyndan döredilen modelleriň arasynda dünýädäki ilkinji gözellik bäsleşigi üçin ýüztutmalary kabul edip başlady.

«Miss emeli aň» adyna dalaşgärleriň daşky görnüşlerine, awtorlarynyň hünär derejesine we modelleriň sosial ulgamlarda meşhurlygyna baha berler. Emin agzalary emeli aň blogerlerinden we telekeçilerden ybaratdyr. Guramaçylaryň ýaryşa gatnaşmak üçin hakyky adamlaryň suratlaryny ýa-da dipfeýki kabul etmeýändikleri habar berilýär – dalaşgärleriň hemmesi neýroulgam tarapyndan döredilmeli.
Bäsleşigiň umumy baýrak gaznasy 20 müň dollar bolar. Bäsleşigiň ýeňijisi 5 müň dollar baýrak, 3 müň dollarlyk maslahat beriş programmasyny we ýene 5 müň dollarlyk PR goldawyny alar. Forbesiň habaryna görä, bäsleşigiň netijeleri 10-njy maýda yglan ediler.


21.06.2024 11:26
6803

Giorgio Armani erkekler üçin ýaz-tomus 2025 kolleksiýasyny hödürledi

Modelýer Jorjo Armani erkekler üçin ýaz-tomus 2025 kolleksiýasy bilen tanyşdyryp, öz stiline laýyklykda rahatlygy we nepisligi hödürledi.  Kolleksiýa çal, mele, krem we bürünç reňkleriň ulanylmagy bilen, palma...

20.06.2024 13:38
11523

Rianna 20 ýyldan soň Şarliz Teronyň ornuny tutup, J'Adore Dior atyrynyň täze keşbine öwrüldi

Rianna 20 ýyldan gowrak wagt bäri brendiň ilçisi bolup gelýän Şarliz Teronyň ornuna J'Adore Dior-yň hoşboý ysynyň täze keşbine öwrüldi diýip, Buro247 habar berýär. Parfums Christian Dior-yň baş direktory Weronik...

15.06.2024 13:11
3949

Wan Duýsenden minimalizm: Zara Home täze mebel kolleksiýasyny hödürledi

Ispaniýanyň Zara Home kompaniýasy meşhur belgiýaly dizaýner we binagär Winsent Wan Duýsen bilen üçünji bilelikdäki kolleksiýasyny hödürledi. Bu barada Hypebeast habar berýär. Drop dizaýneriň tanalýan stilinde ýerine...

26.05.2024 20:34
6956

Italiýa Yzzat Gylyjowyň gözi bilen: suratkeşiň Italiýa bagyşlanan eserleriniň sergisi geçirilýär

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň halk suratkeşi Yzzat Gylyjowyň eserleriniň sergisi açyldy we türkmen suratkeşiniň Italiýa eden sapary wagtynda alan täsirleri barada gürrüň berildi. Bu barada...