AFK BAE-däki güýçli çabga sebäpli Aziýanyň Çempionlar ligasynyň ýarym final oýnuny yza süýşürdi

  • 17.04.2024 10:45
  • 6999
AFK BAE-däki güýçli çabga sebäpli Aziýanyň Çempionlar ligasynyň ýarym final oýnuny yza süýşürdi

Aziýanyň Çempionlar ligasynyň 1/2 finalynyň “Al-Aýn” bilen “Al-Hilýal” toparlarynyň arasyndaky ilkinji oýny yza süýşürildi. Bu barada AFK-nyň Çempionlar ligasynyň metbugat gullugyna salgylanyp, Sport24 habar berýär.

Oýun 16-njy aprelde Al-Aýnda geçmelidi, ýöne ýaramaz howa şertleri sebäpli ony bir gün yza süýşürmek kararyna gelindi. BAE-niň dürli sebitlerinde tupan we doly bilen güýçli ýagyş ýagýar, şeýle-de güýçli ýel öwüsýär. Köp ygallaryň netijesinde birnäçe ilatly ýerleri suw basdy.
Oýun çarşenbe güni, 17-nji aprelde Aşgabat wagty bilen 21:00-da başlar.


şu gün 10:11
3640

Belgiýa Slowakiýadan utuldy. Ýewro-2024-üň 4-nji oýun gününiň netijeleri

Germaniýada dowam edýän futbol boýunça Ýewropa çempionatynda Ukrainanyň milli ýygyndysy garaşylmadyk ýagdaýda Rumyniýadan 3:0 hasabynda utuldy. Geçen Ýewro-da çärýek final tapgyra barmagy başaran ukrainalylar ähli...

düýn 16:36
6592

Ýewro-2024-üň üçünji oýun gününiň netijeleri

Ýekşenbe güni, 16-njy iýunda Germaniýada dowam edýän Ýewropa çempionatynda C we D toparlaryň ilkinji duşuşyklary geçirildi. D toparyň duşuşygy Gamburgda geçdi. Niderlandlar 2:1 hasap bilen Polşadan üstün çykdylar...

düýn 11:14
6622

adidas Ýewro-2024 mynasybetli Jud Bellingem bilen reklama kampaniýasyny hödürledi

adidas kompaniýasy motiwasiýa we töwerekdäkileriň basyşyna garşy göreşmäge bagyşlanan mahabat kampaniýasyny çykardy. Ýewro-2024-e bagyşlanyp çykarylan ruhlandyrýan wideoroligiň baş gahrymany Angliýanyň milli ýygyndysynyň...

düýn 10:56
7592

Albaniýaly futbolçy 22-nji sekuntda Italiýa gol geçirip, rekord goýdy

Albaniýanyň milli ýygyndysynyň ýarymgoragçysy Nedim Baýrami Ýewropa çempionatlarynyň taryhynda iň çalt goly geçirdi. Ol Ýewro-2024-üň toparlaýyn tapgyrynyň birinji oýnunda Italiýanyň milli ýygyndysynyň derwezesine...