“Barselona” El-Klasikoda aýdymçy Karol G-niň nyşany basylan eşikde oýnar

  • 15.04.2024 06:29
  • 18778
“Barselona” El-Klasikoda aýdymçy Karol G-niň nyşany basylan eşikde oýnar

"Barselona" Ispaniýanyň çempionatynyň 32-nji tapgyrynyň “Real Madride” garşy oýny üçin täze eşik toplumyny hödürledi. Oýunçylaryň futbolkalarynda kolumbiýaly zenan aýdymçy Karol G-niň nyşany bolar diýip, RBK habar berýär.

Karol G dünýäde, esasanam, Latyn Amerikasynda iň meşhur aýdymçylaryň biridir. Ol Spotify-da dört ýyl bäri bu sebitdäki iň diňlenilýän aýdymçy bolup, onuň aýdymlary platformadaky 100 milliondan gowrak pleýlist sanawyna girizildi.
“Barselonanyň” futbolkalarynda Karol G nyşany tikenlerden edilen ýürek görnüşinde ýasalypdyr - aýdymçynyň elinde hem şeýle surat bar.
“Barselonanyň” sazandalaryň nyşany basylan futbolka geýip, meýdança ilkinji gezek çykyşy däl. Baş hemaýatkäri, Şwesiýanyň Spotify akym hyzmaty bilen hyzmatdaşlygyň çäginde bu klub öň Rolling Stones we repçi Dreýkiň nyşanlary basylan eşikleri hödürläpdi.
“Barselona” bilen “Realyň” arasyndaky oýun 21-nji aprelde “Santýago Bernabeu” stadionynda geçiriler.
“Barselonanyň” 2022-nji ýylyň martynda Spotify bilen hemaýatkärlik şertnamasyny baglaşandygyny ýatladýarys. Ylalaşygyň çäginde toparyň öý meýdançasynyň ady "Spotify Kamp Nou" adyna üýtgedildi. Şertnamanyň bahasy dört ýyl üçin 280 million ýewro.


şu gün 00:13
4184

Futbol boýunça Afrika milletleriniň kubogy yza süýşürildi

Afrika milletleriniň kubogy – 2025-iň soňky tapgyry 2025-nji ýylyň 21-nji dekabryndan 2026-njy ýylyň 18-nji ýanwary aralygynda Marokkoda geçiriler. Bu barada Afrikanyň Futbol Konfederasiýasynyň (CAF) resmi saýtyna...

düýn 17:48
7250

“Ýewroda” 16 ýaşly Ýamal 23:00-dan giç oýnasa, Ispaniýa jerime salnyp bilner

Ýewro-2024-de çykyş edýän Ispaniýanyň milli ýygyndysyna kämillik ýaşyna ýetmedikleriň zähmeti baradaky Germaniýanyň kanunlarynyň bozulandygy üçin jerime salnyp bilner. Munuň sebäbi ýaryşyň taryhynda iň ýaş oýunçy...

düýn 08:58
10790

Ýewro-2024: Ukraina ýeňdi, Polşa gaýtdy, Fransiýa – Niderlandlar gol geçirmedi

21-nji iýunda futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň ikinji duşuşyklary geçirildi: Ukraina Slowakiýa bilen, Polşa Awstriýa bilen, Fransiýa bolsa Niderlandlar bilen oýnady. E toparda Ukraina...

21.06.2024 13:55
11509

Amerikanyň Kubogy – 2024: Argentina - ýeňiş, Messi - rekord bilen başlady

Amerikanyň Kubogy - 2024-üň açylyş oýnunda ýaryşyň häzirki çempiony bolan Argentinanyň ýygyndysy 2:0 hasap bilen Kanadadan üstün çykdylar. Duşuşyk anna güni irden (Aşgabat wagty bilen 05:00-da) ABŞ-da Atlantada...