Mazda wideoda täze uly CX-80 krossowerini görkezdi

  • 14.04.2024 14:29
  • 3838
Mazda wideoda täze uly CX-80 krossowerini görkezdi

Ýaponiýanyň Mazda kompaniýasy täze Mazda CX-80 krossowerini görkezýän wideo paýlaşdy, ol bu modelleriň arasynda esasy görnüş bolar.

«Mazda Europe täze Mazda CX-80-iň ýakyn wagtda çykjakdygyny mälim etmäge şatdyr. Ösen ýapon dizaýnynyň we häzirki zaman tehnologiýasynyň, öndürijiligiň we dolandyryşyň ajaýyp utgaşmasyny başdan geçirmäge taýyn boluň. Giň, rahat we köpugurly üç hatar oturgyçly Mazda CX-80 ýedi ýolagça ajaýyp sürüjilik tejribesini üpjün eder» diýlip, habarda bellenilýär.

Awtoulagyň uzynlygy 5000 mm, teker binýady 3000 mm-den gowrak bolar. Krossower 327 at güýji bolan gibrid transmissiýa ulgamyny alyp biler we adaty içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri bolan nusgada hem hödürlener.


16.02.2024 14:11
42249

2014-nji ýylyň Toyota Camry-sy iň ygtybarly ýapon awtoulagy diýlip ykrar edildi

J.D. Power we HotCars tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, 2014-nji ýylda çykan Toyota Camry şu wagta çenli goýberilen ýapon awtoulaglarynyň arasynda ygtybarlylygy boýunça iň ýokary baha eýe boldy. Gözlegiň...

03.02.2024 16:33
6461

Mazda täze CX-70 krossowerini tanyşdyrdy

Ýaponiýanyň «Mazda» kompaniýasy ABŞ-nyň bazary üçin niýetlenen täze «Mazda CX-70» gibrid krossowerini tanyşdyrdy. Brendiň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, satuw şu ýylyň ýazynda başlar. Awtoulag «CX-7»...

28.10.2023 16:02
5858

Mazda rotor hereketlendirijisi bolan Iconic SP konseptini görkezdi

Tokio awtoulag sergisinde «Mazda» gizlin faralary, ýokary galdyrylýan gapylary we gibrid motoryň esasynda rotor hereketlendirijisi bolan «Iconic SP» konsept ulagyny tanyşdyrdy. Awtoulagyň umumy uzynlygy 4180 mm...

08.08.2023 23:51
8123

Mazda CX-50 we CX-90 krossowerleri bilen ýitgisiniň öwezini doldy

Ýaponiýanyň «Mazda» kompaniýasy CX-50 we CX-90 kysymly täze krossowerlerine islegiň ýokary bolandygy sebäpli girdejisini artdyrdy diýip, gazeta.ru «Automotive News Europe» neşirine salgylanyp habar berýär. Şu ýylyň...