Hindi inženerleri BMW-ä awtopilotyň täze neslini döretmäge kömek eder

  • 08.04.2024 07:02
  • 11672
Hindi inženerleri BMW-ä awtopilotyň täze neslini döretmäge kömek eder

BMW konserni we Tata hindi konserniniň tehnologiýa bölümi, awtonom sürüliş ulgamyny goşmak bilen, awtoulaglar üçin programma üpjünçiligini işläp taýýarlajak bilelikdäki kärhananyň (BK) döredilendigini mälim etdi diýip, auto.ru habar berýär.

BK Hindistanyň dürli üç şäherinde ýerleşer. Birinji etapda oňa 100 töweregi hindi inženerini işe alarlar. Geljekde işgärleriň sanyny 1000 adama çenli köpeltmek meýilleşdirilýär.
Awtopilotlardan başga-da, bilelikdäki kärhana onlaýn hyzmatlar, şeýle hem awtoulag pudagynda işewürlik proseslerini awtomatlaşdyrmak üçin programma üpjünçiligini işläp taýýarlar.
Bilelikdäki kärhananyň döredilmegi BMW-ä eýýäm Germaniýada, ABŞ-da, Günorta Afrikada, Portugaliýada, Hytaýda we beýleki ýurtlarda işleýän IT merkezleriniň ulgamyny giňeltmäge mümkinçilik berer.
BMW-niň flagman 7 Series sedany üçin eýýäm 3-nji derejeli ýarym awtonom hereketlendiriji ulgamyny bildiriş edendigini bellemelidiris.


düýn 11:17
6346

BMW täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy

BMW 2025-nji model ýylynyň täzelenen M2 2025 ulagyny çykardy. Täze BMW M2 2025 güýçlendiirlen alty silindre hem-de 3,0 litrlik hereketlendirijä eýe boldy. Iň ýokary kuwwaty 20 at güýjüne çenli ýokarlanyp, bu görkeziji...

07.06.2024 11:33
4581

BMW 4 modeline täze hereketlendirijileri goşmak bilen, dizel hataryny giňeldýär

2024-nji ýylyň ýazynyň ahyrynda BMW Ýewropa üçin öndürýän ulaglarynyň setirini täzelemek bilen, dört modeline täze dizel we gibrid görnüşlerini goşdy diýip, IXBT ýazýar. 5-Series sedany kuwwaty 303 at güýjüne barabar...

02.06.2024 01:16
10566

BMW 3 seriýasyny täzeledi: kuwwat artdy, täze operasion ulgam we bahalary 45,5 müň dollardan başlaýar

Bawariýanyň awtoulag öndürijisi birnäçe tehniki üýtgeşmeleri, täze dizaýny we täze operasion ulgamyny alan täzelenen 3 seriýasyny hödürledi. Hatara sedanlar we uniwersallar, şeýle hem M Performance-iň has güýçli...

30.05.2024 22:12
10533

BMW V8 hereketlendirijisi bolan özboluşly Skytop hödürledi

Rimiň golaýyndaky Tiwolide geçirilen Villa d'Este 2024 atly nusgawy awtoulag sergisinde iki orunlyk BMW Skytop-yň tanyşdyrylyş dabarasy boldy diýip, IXBT habar berýär. Retro-kabriolet brendiň Z8 we 503 ýaly nusgawy...