Türkmen oba hojalyk instituty mekdep okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşigini geçirýär

  • 03.04.2024 14:19
  • 10051
Türkmen oba hojalyk instituty mekdep okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşigini geçirýär

Türkmen oba hojalyk instituty 2024-nji ýylyň maý aýynda ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşigini hem-de ylmy bäsleşik geçirýär. Bu barada TmCars-a ýokary okuw mekdebinde habar berdiler.

Ders bäsleşigi matematika, fizika, himiýa we biologiýa dersleri boýunça geçiriler. Ylmy bäsleşik bolsa Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynyň mekdep okuwçylarynyň arasynda “Oba hojalyk ylmy: geljek ýaşlaryň elinde” ady bilen geçiriler.
Bäsleşik 2 tapgyrda geçiriler. 1-nji tapgyry 27-nji aprelde, 2-nji tapgyry maý aýynda geçiriler.
Bäsleşikleriň Düzgünnamasy we geçiş tertibi ýokary okuw mekdebiniň www.tohi.edu.tm web sahypasynda ýerleşdirildi.
Bäsleşiklerde ýeňiji bolan mekdep okuwçylary Diplomlar, Hormat hatlary we gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglanar.


düýn 14:39
5711

Türkmenistanda ýokary synp okuwçylaryň arasynda ders bäsleşikleriň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi

Türkmenistanda ýurduň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşikleriň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi. Ders bäsleşigi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň...

11.04.2024 13:36
2750

Türkmenistanda ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik badalga aldy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça bäsleşik...

11.04.2024 13:02
14647

«Türkmenistan» awiakompaniýasy uçarman bolmak isleýänleri dalaşgärlige kabul edýär

“Türkmenistan” awiakompaniýasy dalaşgärleri öňünden seçip almak arkaly uçarman käri boýunça Türkiýe Respublikasynyň “Awiasiýa Birleşiginiň uniwersitetine kabul edişligi yglan etdi. Okuwlar awiakompaniýanyň hasabyna...

11.04.2024 07:41
11284

PETRONAS Malaýziýada UTP-de okamak üçin talyp hakly orunlary hödürleýär

“PETRONAS” kompaniýasy Malaýziýadaky “PETRONAS” kompaniýasynyň Tehnologik Uniwersitetinde (UTP) okamak üçin aşakdaky dersler boýunça talyplara doly talyp haklaryny hödürleýär: Himiýa inženerçiligi Elektronika we...