Emma Stoun 2024-nji ýylyň iň stile laýyk geýinýän meşhur ýyldyzy boldy

  • 02.04.2024 16:34
  • 15535
Emma Stoun 2024-nji ýylyň iň stile laýyk geýinýän meşhur ýyldyzy boldy

“New York Post” neşiri 2024-nji ýylyň iň stile laýyk geýinýän meşhur ýyldyzlarynyň sanawyny hödürledi. Sanawda birinji orny Golliwudyň aktrisasy Emma Stoun eýeledi.

Ýatlap geçsek, şu ýyl Stoun “Betbagt biçäreler” filminde iň gowy zenan keşbi üçin “Oskar” baýragyna mynasyp boldy. Film režissýor Ýorgos Lantimos tarapyndan surata düşürildi. Onuň sýužeti suwa gark bolany direlden üýtgeşik hirurgyň töwereginde ýaýbaňlanýar.
Stilistler “Barbiniň” ýyldyzy Margo Robbini-de ünsden düşürmediler. Ol egin-eşikleri we aksessuarlary saýlamakda özboluşlylygy bilen tapawutlandy. Aktrisa “altyn Golliwuddan ylham alan obrazlary döretdi” diýip, NYP ýazýar.
Şeýle-de, sanawda “kino dünýäsine goşan goşandy we gaýtalanmajak stili” üçin aktrisalar Dawaýn Joý Rendolf, Florens Pýu, Amerika Ferrera, Lili Gladstoun, Sandra Hýuller we Greta Li görkezildi. Gladstoun bilen Hýuller (“Ýykylmagyň anatomiýasy”, 2023) 2024-nji ýylda “Oskar” baýragyna dalaşgärleriň hataryna girdiler, Rendolf bolsa ikinji plandaky iň gowy zenan keşbi üçin bu baýraga mynasyp boldy.

05.04.2024 15:06
10608

Dolce & Gabbana binagärlik işine gatnaşýar: brend Maýamide 320 metrlik diňiň taslamasyny hödürledi

Italiýanyň Dolce & Gabbana brendi Maýamide gurulmagy meýilleşdirilýän ilkinji ýaşaýyş diňiniň taslamasyny hödürledi. Binanyň dizaýny Nýu-Ýorkyň Studio Sofield binagärlik studiýasy bilen hyzmatdaşlykda taýýarlandy...

01.04.2024 13:24
3261

Fransiýada Guççi maşgalasy barada serial çykarylar

Gaumont fransuz kinostudiýasy Guççi maşgalasy, Gucci moda brendiniň döredijileri we eýeleri barada serial çykarar. Bu barada Numero salgylanyp, daily.afisha.ru ýazýar. Taslamanyň üstünde tanymal maşgalanyň wekilleri...

31.03.2024 15:55
35544

Saud Arabystanynyň wekili ilkinji gezek “Älem gözeli” bäsleşigine gatnaşar

2024-nji ýylda “Älem gözeli” bäsleşigine gatnaşyjylaryň biri saud arabystanly model Rumi al-Kahtani bolar. Ol Meksikada geçiriljek bäsleşikde ilkinji gezek patyşalyga wekilçilik eder. Bu barada esquire.kz habar...

23.03.2024 12:02
7948

Şwesiýanyň koroly ABBA toparynyň agzalaryny Waza ordeni bilen sylaglady

Şwesiýanyň koroly Karl XVI Gustaw ABBA estrada toparynyň agzalaryny rysarlyk ordenleri bilen sylaglady. Bu barada TASS hökümet kanselýasriýasyna salgylanyp habar berýär. Agneta Feltskog, Býorn Ulweus, Benni Andersson...