Iň inçe PlayStation 5 görnüşli kiçi oýun kompýuteri çykdy

  • 02.04.2024 11:55
  • 5690
Iň inçe PlayStation 5 görnüşli kiçi oýun kompýuteri çykdy

Hytaýda flagman Intel prosessory we Nvidia wideo kartasy bilen üpjün edilen inçe we kuwwatly AtomMan oýun mini-kompýuteriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Bu barada MyDrivers portaly habar berýär.

AtomMan-yň ölçegleri 396,5x236,4x32,5 mm. Şeýle kiçijik göwrümde enjam 24 ýadroly Intel Core i9-14900HX prosessoryna we noutbuklarda ulanylýan Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop wideo kartasyna eýe bolmagy başardy.
Iki wentilýatordan we bäş sany mis ýylylyk turbasyndan ybarat Cold Wave Pro sowadyş ulgamy enjamyň optimal temperaturasyny saklamaga jogapkärdir. Üpjün edilýän elektrik üpjünçiliginiň iki iş tertibi bar – oýun we ofis iş tertibi bar, olar birinden beýlekä bir düwmä basmak arkaly geçýär.
Mini kompýuter 96 GB çenli operatiw ýat we 4 TB çenli SSD gurnamagy goldaýar. Elýeterli birikdirijilerde RJ-45, USB 3.2 Gen2 Type-A, Thunderbolt 4 we HDMI 2.1 bilen USB-C bar. Adaty bolmadyk mini-kompýuteriň resmi bahasy 20-nji maýda yglan ediler.


04.04.2024 12:00
9558

Raketa arkaly ýetiriler: Alibaba harydy bir sagadyň içinde çalt eltip berjek raketany döretmegiň üstünde işleýär

Aliexpress bazarynyň eýesi Alibaba Group we Hytaýyň Space Epoch kosmos kompaniýasy bir sagadyň içinde dünýäniň islendik ýerine haryt ýetirip biljek gaýtadan ulanylýan raketanyň taslamasy boýunça hyzmatdaşlyk etmäge...

30.03.2024 23:44
11166

Dünýäde 5.5G goldawyny alan ilkinji smartfon peýda boldy – bu Samsung ýa-da Huawei däl

China Mobile kompaniýasy dünýäde ilkinji 5.5G ulgamynyň täjirçilik taýdan ulanylyşa goýberilendigini habar berdi. Bu tehnologiýany (ol 5G-Advanced ýa-da 5GA) goldaýan ilkinji smartfon bolsa Oppo Find X7 Ultra boldy...

22.03.2024 06:04
25861

Hytaýda Aşgabadyň howa menzilini ýada salýan şekilde howa menzili gurulýar

Hytaýyň günorta-günbataryndaky Çžeszýan welaýatynda dizaýny boýunça Aşgabadyň howa menzilini ýada salýan täze Lişuý howa menzili gurulýar. MAD Architects binagärlik býurosy tarapyndan işlenip taýýarlanan taslama...

10.03.2024 23:19
4691

Honor Magic6 Ultimate flagman smartfonynyň dizaýnyny görkezdi

Honor kompaniýasy indiki flagman smartfony - Magic6 Ultimate-iň dizaýnyny mälim etdi. Enjamyň ilkinji tizeri kompaniýa tarapyndan sosial ulgamlarda neşir edildi diýip, iXBT portaly habar berýär. Paýlaşylan tizerden...