Android 15-de smartfonyň ýerleşýän ýerini operatordan gizlemek mümkinçiligi bolar

  • 01.04.2024 17:53
  • 4903
Android 15-de smartfonyň ýerleşýän ýerini operatordan gizlemek mümkinçiligi bolar

Android bilen işleýän smartfonlary ulanyjylar ýerleşýän ýerlerini netijeli gizläp bilerler. Bu barada Android Authority-niň hünärmeni Mişaal Rahman gürledi.

Ol Android 15-iň täze beta nusgasyny öwrendi we täze gizlinlik sazlamalarynyň bardygyny ýüze çykardy. Şeýlelikde, ulanyjylar hakyky ýerleşýän ýerlerini öýjükli stansiýalardan we aragatnaşyk operatorlaryndan gizläp bilerler.
Hünärmen operatoryň öýjükli stansiýalardan iberilen signaldan abonentiň ýerleşýän ýerini kesgitläp biljekdigini düşündirdi. Bu maglumatlary üçünji taraplar peýdalanyp, mahabat ibermek, maglumatlary ogurlamak ýa-da bikanun işler etmek üçin ulanyp bilerler. Öçürilen wagtynda telefon ýüze çykarylmagynyň öňüni alýar we ulanyjynyň gizlenmegine mümkinçilik berýär.
Mişaal Rahman smartfonyň gözleg tertibinde ýa-da gyssagly kömek hyzmatlaryna jaň edilen wagtynda enjamyň tapylmagyny ýönekeýleşdirmek üçin bu funksiýanyň işlemejekdigini belledi. Şeýle hem awtor bu funksiýany ähli smartfonlaryň goldamajakdygyny aýtdy.


26.03.2024 10:08
6080

Android 15-e çenli täzelenjek Samsung smartfonlary mälim edildi

2024-nji ýylda Samsung kompaniýasy takmynan 50 smartfon we planşet modelini One UI 7-ä täzelär. Bu barada GizmoChina neşiri SamMobile çeşmesine salgylanyp habar berýär. Google-yň 2024-nji ýylyň iýul aýynda Android...

18.03.2024 06:01
3101

Google Android 15-iň tanyşdyryljak senesini yglan etdi

Google kompaniýasy işläp düzüjiler üçin her ýylda geçirilýän Google I/O maslahatynyň senesini yglan etdi. Adatça täzelenmeleri, täze tehnologiýalary we enjamlary yglan etmek üçin platforma bolup hyzmat edýän bu...

düýn 22:00
6498

Bulgari dünýädäki iň ýuka mehaniki sagady çykardy. Ol 10 teňňedenem ýuka

Italiýanyň Bulgari şaý-sepler brendi Octo Finissimo Ultra COSC - galyňlygy bary-ýogy 1,70 mm bolan, hatda türkmenleriň 10 teňňelik şaýy pulunyň (1,85 mm) galyňlygyndanam ýuka bolan mehaniki sagat bilen tanyşdyrdy...

düýn 17:18
14224

Stambulyň howa menzilinde terapewt itler peýda boldy. Olar ýolagçylara rahatlanmaga kömek edýär

Stambulyň howa menzilinde ýolagçylara stres ýagdaýyny we uçuş gorkusyny ýeňip geçmäge kömek edýän terapewt itler peýda boldy. Bu barada Associated Press habar berýär. Bäş sany it birnäçe aý dowam eden taýýarlykdan...