Germaniýanyň milli ýygyndysy Nike bilen şertnamanyň hatyrasyna Adidas bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyny bes eder

  • 26.03.2024 12:26
  • 12089
Germaniýanyň milli ýygyndysy Nike bilen şertnamanyň hatyrasyna Adidas bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyny bes eder

Germaniýanyň futbol boýunça milli ýygyndysy 2027-nji ýyldan başlap Nike brendiniň futbol eşiginde oýnar. Germaniýanyň Futbol Assosiasiýasy (DFB) Amerikanyň sport egin-eşik öndürijisi bilen ýedi ýyllyk şertnama gol çekişendigini mälim etdi diýip, Sports.ru habar berýär.

2026-njy ýylyň ahyryna çenli DFB öň baglaşylan şertnama görä, Adidas bilen işleşer. Nemes brendi bilen hyzmatdaşlyk 70 ýyl dowam etdi (1954-nji ýyldan bäri).
DFB-niň prezidenti Bernd Noýendorf: "Geljekki hyzmatdaşlyk DFB-ä geljek on ýylda Germaniýada futboly ösdürmek üçin esasy maksatlaryň üstünde işlemäge mümkinçilik berer"-diýdi.
Habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, Nike DFB-ä ýylda 100 million ýewrodan gowrak pul tölär - bu guramanyň häzirki wagtda Adidas-dan alýanyndan iki esse köp.
Adidas-yň häzirki wagtda kyn günleri başdan geçirýändigini bellemelidiris. Ozal habar berşimiz ýaly, ol 2023-nji ýylyň ahyrynda sap ýitgileri çekdi, bu 1992-nji ýyldan bäri ilkinji şeýle ýagdaýdyr. Ýitginiň esasy sebäbi, dawaly hereketi sebäpli repçi Kanýe Uestiň Yeezy brendi bilen hyzmatdaşlygyň kesilmegidir. Netijede, nemes öndürijisi ýüzlerçe million ýewro ýitirdi we häzirki wagtda öňki hyzmatdaşynyň önümlerini öz bahasyndan satyşdyrýar.


şu gün 00:20
1055

Adidas Saud Arabystanyndaky EWC kibersport festiwalynyň hyzmatdaşy boldy

Adidas 2024-nji ýylyň 4-nji iýulyndan 25-nji awgusty aralygynda Saud Arabystanynda geçiriljek Esports World Cup kibersport festiwalynyň resmi hyzmatdaşy boldy. Hyzmatdaşlygyň çäklerinde nemes kompaniýasy ýaryşa...

şu gün 00:13
1973

Futbol boýunça Afrika milletleriniň kubogy yza süýşürildi

Afrika milletleriniň kubogy – 2025-iň soňky tapgyry 2025-nji ýylyň 21-nji dekabryndan 2026-njy ýylyň 18-nji ýanwary aralygynda Marokkoda geçiriler. Bu barada Afrikanyň Futbol Konfederasiýasynyň (CAF) resmi saýtyna...

düýn 17:48
6461

“Ýewroda” 16 ýaşly Ýamal 23:00-dan giç oýnasa, Ispaniýa jerime salnyp bilner

Ýewro-2024-de çykyş edýän Ispaniýanyň milli ýygyndysyna kämillik ýaşyna ýetmedikleriň zähmeti baradaky Germaniýanyň kanunlarynyň bozulandygy üçin jerime salnyp bilner. Munuň sebäbi ýaryşyň taryhynda iň ýaş oýunçy...

düýn 08:58
10616

Ýewro-2024: Ukraina ýeňdi, Polşa gaýtdy, Fransiýa – Niderlandlar gol geçirmedi

21-nji iýunda futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň toparlaýyn tapgyrynyň ikinji duşuşyklary geçirildi: Ukraina Slowakiýa bilen, Polşa Awstriýa bilen, Fransiýa bolsa Niderlandlar bilen oýnady. E toparda Ukraina...