Nissan Kicks-iň ikinji nesli çykdy: has güýçli, tekerleri doly hereketli we täze dizaýnly

  • 25.03.2024 06:16
  • 8386
Nissan Kicks-iň ikinji nesli çykdy: has güýçli, tekerleri doly hereketli we täze dizaýnly

Nissan kompaniýasynyň Demirgazyk Amerikadaky bölümi Demirgazyk Amerikanyň bazary üçin Kicks -iň ikinji neslini hödürledi. Krossower täze dizaýn, has güýçli hereketlendiriji, tekerleri doly hereketli we birnäçe tehnologiki täzelenme aldy diýip, auto.ru habar berýär.

Bir hepdeden Nýu-Ýorkda açyljak halkara awtoulag sergisinde awtoulag köpçülige  çykarylar.
Kicks daşyndan täze radiator paneli, köp derejeli yşyklandyryş enjamlary we ulaldylan gabarasy bilen tapawutlanýar. Häzirki wagtda salonda 12,3 dýuýmlyk iki displeý, şeýle hem simsiz Android Auto we Apple CarPlay üçin goldaw peýda boldy.
1,6 litrlik hereketlendirijiniň ýerine Kicks indi CVT bilen jübütlenen 141 at güýjüni öndürýän 2 litrlik hereketlendiriji bilen enjamlaşdyryldy. Ilkinji gezek modeliň ähli tekerleri hereketli boldy.
ABŞ-da we Kanadada täze Nissan Kicks-iň satuwy tomus aýynyň ahyrynda başlar. Bahalar entek yglan edilmedi. Krossoweriň öňki nesliniň bahasy ABŞ-da 21 050 dollardan başlaýar.


02.06.2024 23:46
4995

Nissan 17 500 dollar bahadan täzelenen Note Autech krossowerini hödürledi

Nissan täzelenen Note Autech krossowerini çykardy, ol aşagynyň beýikligi we üýtgeşik obwesy bilen adaty Note-den tapawutlanýar. Bahasy 17500 dollardan başlaýar diýip, IXBT habar berýär. Modelde 16 dýuýmlyk Autech...

26.05.2024 21:08
10411

Internetde täze Nissan Murano 2025-i görkezýän wideo peýda boldy

Internetde täze  Nissan Murano 2025-iň ilkinji gezek örtüksiz görkezilýän wideosy peýda boldy. IXBT-iň ýazmagyna görä, krossoweriň dizaýnynda möhüm üýtgeşmeler bolup geçipdir, käbir böleklerinde Ariýadan we Kiksden...

12.05.2024 20:27
9194

Nissan söwda dilerlerine awtoulaglaryny has uly arzanlaşyk bilen satmaga rugsat berdi

Ammarlaryň önümden çakdanaşa doludygy sebäpli, Nissan ABŞ-daky söwda dilerlerine awtoulaglary maslahat berlen bölek satuw bahasyndan hem arzan satmaga rugsat berdi diýip, IXBT habar berýär. Cox Automotive-iň berýän...

24.04.2024 12:48
6954

Nissan Murano-nyň keşbini üýtgedýär: arkadan Porsche, öňden Acura meňzeýär, kapotyň astynda bolsa turbo bar

Nissan Murano krossoweriniň geljekki nesli düýpli üýtgeşmeler alar diýip, Carscoops habar berýär. Hususan-da, awtoulagyň täze dizaýny aljakdygy we öň tarapyndan Acura MDX-i we yz tarapyndan Porsche-ni ýada salmak...