Şwesiýanyň koroly ABBA toparynyň agzalaryny Waza ordeni bilen sylaglady

  • 23.03.2024 12:02
  • 8152
Şwesiýanyň koroly ABBA toparynyň agzalaryny Waza ordeni bilen sylaglady

Şwesiýanyň koroly Karl XVI Gustaw ABBA estrada toparynyň agzalaryny rysarlyk ordenleri bilen sylaglady. Bu barada TASS hökümet kanselýasriýasyna salgylanyp habar berýär.

Agneta Feltskog, Býorn Ulweus, Benni Andersson we Anni-Frid Lingstad «halkara aýdym-saz durmuşyna goşan goşandy» üçin Waza (Vasaorden) ordeni bilen sylaglandylar.
Korollyk rysarlyk ordeniniň soňky 50 ýylda ilkinji gezek Şwesiýanyň wekillerine gowşurylýandygy nygtalýar.


26.05.2024 20:34
6779

Italiýa Yzzat Gylyjowyň gözi bilen: suratkeşiň Italiýa bagyşlanan eserleriniň sergisi geçirilýär

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň halk suratkeşi Yzzat Gylyjowyň eserleriniň sergisi açyldy we türkmen suratkeşiniň Italiýa eden sapary wagtynda alan täsirleri barada gürrüň berildi. Bu barada...

23.05.2024 14:00
2965

Liwerpul bir hepdelik “Teýlor-Taun” bolar: şäher pop ýyldyzyň konsertlerine taýynlanýar

Teýlor Swiftiň ýakyn wagtda Liwerpulda boljak konsertleriniň hormatyna şäher adyny bir hepde "Teýlor-Taun" diýip üýtgeder diýip, BBC ýazýar Iýun aýynyň 8-14-i aralygynda aýdymçynyň dünýäniň dürli künjeginden gelen...

13.05.2024 16:54
22100

Täze ugur: Meşhur eşik brendleri toý köýneklerini öndürip başlady

Abercrombie & Fitch, Forever 21, Boot Barn, Shein we Lulus ýaly esasy egin-eşik kompaniýalary önümleriniň görnüşlerini köpeldip başladylar diýip, CNN habar berýär. Toý nysagynda täze ugruň ünsi gymmat we pajarly...

05.05.2024 14:46
3581

Meril Strip Kann festiwalynyň abraýly “Altyn palma şahasyny” alar

Amerikaly aktrisa, üç gezek “Oskar” baýragynyň eýesi Meril Strip 14-25-nji maý aralygynda geçiriljek 77-nji Kann film festiwalynyň hormatly myhmany bolar. Film festiwalynyň açylyşy güni kino sungatyna goşan önjeýli...